БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Кнежа спорт - 2005
Гълъбовъди Valq & R. Dobrevi

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Обретник BG05533 28.04.2019 983,089 85 67,46 50749,948899 6 323 В група
Обретник BG32456 28.04.2019 967,668 94 74,603 50749,948899 6 323 В група
Обретник BG32242 28.04.2019 961,491 97 76,984 50749,948899 6 323 В група
Обретник BG32222 28.04.2019 941,713 114 90,476 50749,948899 6 323 В група
Обретник BG30459 28.04.2019 936,749 126 100 50749,948899 6 323 В група
Обретник BG32232 28.04.2019 936,453 127 100,794 50749,948899 6 323 В група
Обретник BG30419 28.04.2019 891,082 199 157,937 50749,948899 6 323 В група
Обретник BG30469 28.04.2019 890,905 200 158,73 50749,948899 6 323 В група
Обретник BG30423 28.04.2019 836,067 236 187,302 50749,948899 6 323 В група
Обретник BG30458 28.04.2019 758,792 250 198,413 50749,948899 6 323 В група
Десембрия 1 BG30468 03.05.2019 1067,653 33 49,401 157569,833125 26 1160 Клубно
Десембрия 1 BG32253 03.05.2019 1067,441 34 50,898 157569,833125 26 1160 Клубно
Десембрия 1 BG30445 03.05.2019 1060,543 42 62,874 157569,833125 26 1160 Клубно
Десембрия 1 BG30458 03.05.2019 1052,896 46 68,862 157569,833125 26 1160 Клубно
Десембрия 1 BG37221 03.05.2019 1052,691 47 70,359 157569,833125 26 1160 Клубно
Десембрия 1 BG30419 03.05.2019 1025,852 71 106,287 157569,833125 26 1160 Клубно
Десембрия 1 BG32242 03.05.2019 1025,556 72 107,784 157569,833125 26 1160 Клубно
Десембрия 1 BG30459 03.05.2019 1014,626 90 134,731 157569,833125 26 1160 Клубно
Десембрия 1 BG30453 03.05.2019 1004,873 113 169,162 157569,833125 26 1160 Клубно
Десембрия 1 BG32222 03.05.2019 1004,305 115 172,156 157569,833125 26 1160 Клубно
Десембрия 1 BG05533 03.05.2019 1003,738 117 175,15 157569,833125 26 1160 Клубно
ЧИОЧИНА BG30459 12.05.2019 1503,375 1 0,672 233010,104304 15 750 В група
ЧИОЧИНА BG32340 12.05.2019 1427,349 2 2,706 255695,460871 31 1489 Клубно
ЧИОЧИНА BG37272 12.05.2019 1414,061 6 8,119 255695,460871 31 1489 Клубно
ЧИОЧИНА BG30453 12.05.2019 1394,285 31 20,819 233010,104304 15 750 В група
ЧИОЧИНА BG30458 12.05.2019 1386,402 48 32,236 233010,104304 15 750 В група
ЧИОЧИНА BG30419 12.05.2019 1361,545 75 50,369 233010,104304 15 750 В група
ЧИОЧИНА BG05533 12.05.2019 1361,315 77 51,713 233010,104304 15 750 В група
ЧИОЧИНА BG32242 12.05.2019 1361,196 78 52,384 233010,104304 15 750 В група
ЧИОЧИНА BG30445 12.05.2019 1360,736 79 53,056 233010,104304 15 750 В група
ЧИОЧИНА BG30468 12.05.2019 1352,428 91 61,115 233010,104304 15 750 В група
ЧИОЧИНА BG30423 12.05.2019 1342,862 104 69,846 233010,104304 15 750 В група
ЧИОЧИНА BG30455 12.05.2019 1342,747 105 70,517 233010,104304 15 750 В група
ЧИОЧИНА RO30417 12.05.2019 1342,632 106 71,189 233010,104304 15 750 В група
ЧИОЧИНА BG32222 12.05.2019 1340,154 112 75,218 233010,104304 15 750 В група
ЧИОЧИНА BG37221 12.05.2019 1301,649 208 139,691 233010,104304 15 750 В група
БРАИЛА 1 RO30417 19.05.2019 1324,792 1 1,536 349115,8678 32 1172 Клубно
БРАИЛА 1 BG30468 19.05.2019 1319,027 2 3,072 349115,8678 32 1172 Клубно
БРАИЛА 1 BG30445 19.05.2019 1317,174 3 4,608 349115,8678 32 1172 Клубно
БРАИЛА 1 BG32242 19.05.2019 1316,208 7 5,973 320736,755318 15 521 В група
БРАИЛА 1 BG37272 19.05.2019 1315,325 8 6,826 320736,755318 15 521 В група
БРАИЛА 1 BG32232 19.05.2019 1304,725 11 9,386 320736,755318 15 521 В група
БРАИЛА 1 BG37221 19.05.2019 1292,975 16 13,652 320736,755318 15 521 В група
БРАИЛА 1 BG71781 19.05.2019 1260,287 58 49,488 320736,755318 15 521 В група
БРАИЛА 1 BG32256 19.05.2019 1257,783 63 53,754 320736,755318 15 521 В група
БРАИЛА 1 BG30423 19.05.2019 1255,878 71 60,58 320736,755318 15 521 В група
БРАИЛА 1 BG30419 19.05.2019 1254,122 77 65,7 320736,755318 15 521 В група
БРАИЛА 1 BG32222 19.05.2019 1230,687 127 108,362 320736,755318 15 521 В група
БРАИЛА 1 BG05533 19.05.2019 1230,687 128 109,215 320736,755318 15 521 В група
БРАИЛА 1 BG32330 19.05.2019 1227,74 136 116,041 320736,755318 15 521 В група
БРАИЛА 1 BG32456 19.05.2019 1213,966 173 147,611 320736,755318 15 521 В група
БРАИЛА 1 BG30453 19.05.2019 1184,978 213 181,741 320736,755318 15 521 В група
ХУШ BG30468 26.05.2019 1091,203 5 9,434 446976,205225 30 987 Клубно
ХУШ BG37272 26.05.2019 1085,6 7 13,208 446976,205225 30 987 Клубно
ХУШ BG32242 26.05.2019 1084,02 8 15,094 446976,205225 30 987 Клубно
ХУШ BG30459 26.05.2019 1072,165 14 26,415 446976,205225 30 987 Клубно
ХУШ RO30417 26.05.2019 1053,701 19 35,849 446976,205225 30 987 Клубно
ХУШ BG71781 26.05.2019 1026,815 54 101,887 446976,205225 30 987 Клубно
ХУШ BG30453 26.05.2019 1026,703 55 103,774 446976,205225 30 987 Клубно
ХУШ BG37221 26.05.2019 1024,253 60 113,208 446976,205225 30 987 Клубно
ХУШ BG32232 26.05.2019 1006,781 174 176,292 399325,013257 15 457 В група
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG30459 16.06.2019 1149,403 19 28,486 109603,704247 16 358 В група
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG30453 16.06.2019 1147,547 22 32,984 109603,704247 16 358 В група
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG30438 16.06.2019 1142,869 28 41,979 109603,704247 16 358 В група
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG32242 16.06.2019 1130,152 48 71,964 109603,704247 16 358 В група
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG30439 16.06.2019 1128,838 50 74,963 109603,704247 16 358 В група
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG32322 16.06.2019 1102,694 30 97,087 139620,686415 30 667 Клубно
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG30419 16.06.2019 1102,352 31 100,324 139620,686415 30 667 Клубно
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG37272 16.06.2019 1100,189 68 101,949 109603,704247 16 358 В група
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG32288 16.06.2019 1099,624 70 104,948 109603,704247 16 358 В група
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG30458 16.06.2019 1099,393 72 107,946 109603,704247 16 358 В група
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG32459 16.06.2019 1098,829 73 109,445 109603,704247 16 358 В група
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG71791 16.06.2019 1098,605 74 110,945 109603,704247 16 358 В група
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG05534 16.06.2019 1098,265 75 112,444 109603,704247 16 358 В група
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG32340 16.06.2019 1096,68 77 115,442 109603,704247 16 358 В група
ДЕЕСЕМБРИЯ 2 BG30445 16.06.2019 1092,97 100 149,925 109603,704247 16 358 В група
БРАИЛА 3 BG30459 23.06.2019 1365,953 1 3,39 284539,752265 26 646 Клубно
БРАИЛА 3 BG32222 23.06.2019 1361,724 3 10,169 284539,752265 26 646 Клубно
БРАИЛА 3 BG71791 23.06.2019 1361,378 8 12,384 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 BG30453 23.06.2019 1360,862 9 13,932 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 BG30419 23.06.2019 1359,146 11 17,028 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 BG71781 23.06.2019 1358,118 12 18,576 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 BG32330 23.06.2019 1353,932 13 20,124 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 BG30423 23.06.2019 1325,678 20 30,96 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 BG30458 23.06.2019 1325,517 21 32,508 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 BG32246 23.06.2019 1320,96 27 41,796 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 BG30445 23.06.2019 1320,883 28 43,344 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 RO30417 23.06.2019 1320,883 29 44,892 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 BG32242 23.06.2019 1318,214 32 49,536 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 BG37221 23.06.2019 1317,247 33 51,084 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 BG30439 23.06.2019 1283,566 77 119,195 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 BG37272 23.06.2019 1282,419 79 122,291 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 BG30469 23.06.2019 1272,869 95 147,059 236391,661241 14 351 В група
БРАИЛА 3 BG32459 23.06.2019 1252,364 113 174,923 236391,661241 14 351 В група
DARABANI 2 BG30453 30.06.2019 1019,688 15 55,762 427190,82644 36 662 Клубно
DARABANI 2 BG30419 30.06.2019 994,839 42 156,134 427190,82644 36 662 Клубно
DARABANI 2 RO00803 30.06.2019 985,451 52 193,309 427190,82644 36 662 Клубно
Decembria 3 BG30459 07.07.2019 1156,991 17 34,908 137771,404057 10 257 В група
Decembria 3 BG30419 07.07.2019 1155,747 18 36,961 137771,404057 10 257 В група
Decembria 3 BG30423 07.07.2019 1154,871 19 39,014 137771,404057 10 257 В група
Decembria 3 BG32330 07.07.2019 1152,506 20 41,068 137771,404057 10 257 В група
Decembria 3 BG32246 07.07.2019 1133,947 33 67,762 137771,404057 10 257 В група
Decembria 3 BG32242 07.07.2019 1117,837 48 98,563 137771,404057 10 257 В група
Decembria 3 BG05533 07.07.2019 1104,683 76 156,057 137771,404057 10 257 В група
Decembria 3 BG71791 07.07.2019 1103,658 81 166,324 137771,404057 10 257 В група
Decembria 3 BG32222 07.07.2019 1101,728 84 172,485 137771,404057 10 257 В група
Darabani 3 BG30458 13.07.2019 1015,844 11 49,327 397865,397629 23 404 Клубно
Darabani 3 BG30459 13.07.2019 984,222 23 103,139 397865,397629 23 404 Клубно
Darabani 3 BG32242 13.07.2019 965,984 53 131,188 312056,667112 11 181 В група
Darabani 3 BG32330 13.07.2019 952,862 71 175,743 312056,667112 11 181 В група
Darabani 3 BG30455 13.07.2019 946,459 74 183,168 312056,667112 11 181 В група
Braila 4 BG37272 21.07.2019 1069,586 14 67,308 268546,630971 20 369 Клубно
Braila 4 BG32232 21.07.2019 1069,162 16 76,923 268546,630971 20 369 Клубно
Braila 4 BG32330 21.07.2019 1068,684 30 81,301 228270,811551 9 161 В група
Braila 4 BG30459 21.07.2019 1053,47 47 127,371 228270,811551 9 161 В група
Braila 4 BG32340 21.07.2019 1044,627 56 151,762 228270,811551 9 161 В група
Braila 4 BG30445 21.07.2019 1044,123 57 154,472 228270,811551 9 161 В група
Braila 4 BG32213 21.07.2019 1043,868 58 157,182 228270,811551 9 161 В група
Braila 4 BG71791 21.07.2019 1042,806 61 165,312 228270,811551 9 161 В група
Braila 4 BG37221 21.07.2019 1042,758 62 168,022 228270,811551 9 161 В група
Braila 4 BG71781 21.07.2019 1042,655 63 170,732 228270,811551 9 161 В група
Braila 4 BG05533 21.07.2019 1041,396 66 178,862 228270,811551 9 161 В група
Braila 4 BG32242 21.07.2019 1041,396 67 181,572 228270,811551 9 161 В група
Braila 4 BG32288 21.07.2019 1041,345 68 184,282 228270,811551 9 161 В група
Braila 4 BG30439 21.07.2019 1041,293 69 186,992 228270,811551 9 161 В група

Списък от асови класации

No Категория Номер Пол Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A  BG30459  Мъжки  177,805  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG32242  Женски  265,783  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG30419  Мъжки  270,382  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG37272  Мъжки  308,104  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG30445  Мъжки  318,354  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG30423  Мъжки  387,702  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG30453  Женски  430,961  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG37221  Мъжки  442,808  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG30458  Мъжки  445,288  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG32222  Женски  456,381  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG05533  Мъжки  559,595  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG30419  Мъжки  569,8  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A  BG32242  Женски  777,002  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A  BG30459  Мъжки  204,373  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A  BG32242  Женски  314,399  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A  BG30419  Мъжки  322,309  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A  BG30445  Мъжки  347,438  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A  BG37272  Мъжки  362,938  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
18  Категория A  BG32222  Женски  526,319  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B  BG32242  Женски  201,791  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B  BG37272  Мъжки  209,633  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B  BG30459  Мъжки  260,315  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B  BG71781  Женски  340,683  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B  BG37221  Мъжки  345,966  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B  BG30453  Женски  355,209  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
10  Категория B  BG32330  Мъжки  393,209  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
10  Категория B  BG32242  Женски  235,922  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B  BG37272  Мъжки  264,467  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B  BG30459  Мъжки  281,982  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D  BG30459  Мъжки  207,359  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D  BG32242  Женски  280,877  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D  BG30453  Женски  408,756  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
10  Категория D  BG30419  Мъжки  426,516  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G  BG30459  Мъжки  104,22  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G  BG30453  Женски  239,594  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G  BG30419  Мъжки  270,382  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G  BG30458  Мъжки  296,202  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G  BG30445  Мъжки  318,354  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
14  Категория G  BG30423  Мъжки  387,702  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G  BG30459  Мъжки  109,123  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G  BG30453  Женски  248,856  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G  BG30458  Мъжки  306,635  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G  BG30419  Мъжки  322,309  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G  BG30445  Мъжки  347,438  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B      591,4  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B      123,578  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А      467,708  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А      423,057  2019  Многогодишни  Една година  Национално