БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Новини

Отмяна на Общо събрание на БФСГ

20 Март 2021 г.

article_image

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ БФСГ

 

 

           Във връзка с обявените противоепидемични мерки и наложените забрани и ограничения за провеждане на масови мероприятия, предварително обявеното общо събрание на членовете на БФСГ се отменя до промяна на обстоятелствата.

Покана за общо събрание 2021г

08 Март 2021 г.

article_image

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация спортни гълъби” – Варна, на осн. чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 27.03.2021г. в 11.00 часа на адрес: гр.Плевен, хотел ,,Балкан‘‘

при следния дневен ред:

 

1. Приемане на нови членове;

2. Изслушване и приемане на доклада и отчета за дейността на УС за изминалия период от предходното общо събрание;

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет;

4. Приемане на основни насоки и програми за развитие на сдружението през 2021г.;

5. Разяснителна кампания относно провеждането на редовни избори за управленски органи на БФСГ – 2022 г.

 

При липса на кворум на осн. чл.27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой членове.

 

Всички заинтересовани гълъбовъди включително и не членове на БФСГ могат да присъстват на заседанията .

 

Желаещи да присъстват на събитието могат да направят запитване за нощувка на телефони:  хотел ,, Балкан “ - 064/803700 и 064/822214

 

Маратонска програма - запад 2021

19 Февруари 2021 г.

article_image

                                                                                                                     

 

                              МАРАТОНСКА ПРОГРАМА – БФСГ – ПОСОКА ЗАПАД

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Програма :

1 / 04.07.2021-  ЛЮБЛЯНА - СЛОВЕНИЯ

2 / 25.07.2021- НАГИКАНИЦА – УНГАРИЯ

Организатор клуб Стамболийски – 2018

Маратонски състезания БФСГ 2021г

09 Февруари 2021 г.

article_image

ПРОТОКОЛ

 МАРАТОНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ -БФСГ -2021 г.

 

На заседание с представители на клубове членове на БФСГ проведено на 03.02.2021 г. се прие следната програма и правила за провеждане на маратонски полети от територията на Украйна сезон - 2021 г:

 

 1. Первомайск- 500+ ( ранен старт- изгрев )
 2. Павлиш- 700+       ( ранен старт- изгрев )
 3. Щеповка - 900+   ( късен старт 08:00 ч.)
 4. Бачивск-1000+      ( късен старт 08:00 ч.)

Първото състезание ще се проведе на 12.06.2021г.Последеният полет на 24.07.2021г.

 
Състезанията ще се провеждат през седмица. Организатори на състезанията: Клубове- Кнежа и Плевен , Клуб- Братя Янсен Перник и Клуб- Полет -1986 -Варна.
Точките на старт бяха съобразени с мнението на гълъбовъди от цялата страна и се гласуваха като постоянни при организиране на бъдещи маратонски състезания. Обявяването на първите два завърнали се гълъба в рамките на час от пристигането остава постоянно условие при провеждането на маратонските полети. Преди старта на всеки полет задължително ще се прави снимка на екрана на сателитен часовник показваща  точен час. Ако транспортьора не е снабден с GPS проследяване ще е задължително да се направи и снимка на екран с показания показващи местоположението на транспортьора от лицензирано – предварително одобрено устройство. Гласувано бе правило за неyтрализация: -  залез 22:00ч. изгрев 05:00ч. Всеки гълъб завърнал се след 22:00 се вписва с време 05:00 ч. на следващия ден.

 

В изброените състезания с предимство участват членовете на БФСГ.  Ако след уточняване броя на птиците ,които ще участват в състезанието, в транспортьора има свободни клетки организатора може  да допусне да се качат и гълъби на гълъбовъди, които не членуват във федерацията. Цената която ще се заплаща за участие ще бъде пакетна за трите дълги полета – 6,60 лв за гълъб  и самостоятелна за първия полет- 2,10 лв за гълъб.  Всички нужни документи за провеждането на състезанията и пребиваването на транспортьорите на територията на Украйна ще се изготвят и заплатят от БФСГ.  За всички останали възможни казуси неупоменати в този протокол важат правилата от правилника за провеждане на състезания със спортни гълъби на БФСГ.

Транспортни разстояния до точките на старта от града на клуба организатор:

 

Място на старта

Дата на старта

Клуб

организатор

Километри по шосе от клуба организатор

Километри по въздух до Силистра (най-близка точка)

Координати на

мястото на старта

1

Первомайск

12.06.

Плевен

1270

515

N 480 0551.12’’

E 300 45’  09.45’’

2

Павлиш

26.06

Перник

1650

705

N 480 5626.59’’

E 330 16’  28.78’’

3

Щеповка

10.07

Варна

1550

910

N 500 4754.32’’

E 340 15’  49.39’’

4

Бачивск

24.07

Варна

1570

1005

N 510 5133.72’’

E 340 16’  51.03’’

 

  Первомайск Павлиш (Кременчук) Щеповка (Суми) Бачивск
12.6.2021 26.6.2021 10.7.2021 24.7.2021
Силистра 515 710 915 1005
Варна 580 760 975 1070
Русе 600 800 1000 1085
Плевен 700 910 1100 1180
Кнежа 730 930 1120 1200
Сливен 690 880 1090 1180
Ямбол 705 890 1100 1195
Бургас 670 845 1060 1160
Хасково 795 985 1190 1280
Пловдив 810 1000 1210 1300
София 835 1040 1230 1310
Перник 860 1060 1250 1330

 

И четирите полета ще бъдат допълнително финансово подпомогнати от БФСГ. www.brpf.eu

 

РЕГУЛАТОРНИ ПРАВИЛА

18 Януари 2021 г.

article_image

                                                                                                                ЗАСЕДАНИЕ  № 03
                                                                                                          От 18.01.2021г.

ДНЕС 18.01.2021 Г.  УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  БФСГ ГЛАСУВА И ПРИЕ СЛЕДНИТЕ  РЕШЕНИЯ, КАСАЕЩИ ПРАВИЛАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ СЪС СПОРТНИ ГЪЛЪБИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА  БФСГ

 

 1. Да се отмени временно взетото решение от миналогодишното общо събрание, което гласи:

Да се зачитат и участват в национална асова класация полети с участвали под 20 гълъбовъда или с участие на гълъби под минимума, изискуем за дадения клас от правилника на БФСГ.

 

 1. От този състезателен сезон да се преустанови практиката на ръчно активирано контролно време на часовниците. Това да е възможно единствено при аварийна ситуация и в присъствието на комисия, удостоверяваща това с подписите си.

 

 1. Приема се като наказуемо със санкция отмяна на полет за съотвения клуб или сътезание при установяване на участник, който сам активира и/или качва в транспортьора собствените си гълъби.

 

 1. По време на провеждане на състезание се забранява качването в транспортьор на неактивирани гълъби (Птици с гуми) считано от сезон 2022г

 

 1. Всички протоколи от състезателния сезон, надлежно окомплектовани  със стартовите и финалните листи, задължително да се събират и съхраняват  от председателите на клубове. Събраните документи ще бъдат изисквани до края на сезона и ще се изпращат по куриер за сметка на БФСГ до посочен от Федерацията адрес за преглед и проверка. Едва след приключване на проверката на национално ниво официално ще бъдат оповестени и зачетени постигнатите резултати. Състезание, за което не бъдат представени нужните документи или се установи разминаване в данните ще се анулира. При установено повече от едно нарушение дадения клуб няма бъде допускан до участие в национално асово класиране.

 

 1. Всички клубове се задължават да качат програми за полетите си на съответните си интернет страници в срок до 20.02.2021г. Всеки клуб ще има право да инициира до две предложения за национални полети. Всички предложения за национални полети трябва да бъдат изпратени по електронен път до 05.03.2021г, за да бъдат качени за обсъждане на страницата на БФСГ. В срок до 15.03.2021г. БФСГ ще оповести кои полети отговарят на изискванията на правилника и ще се проведат като национални.

 

 1. Като изискване за полет в група се приема състезанието да бъде обявено като такова на страницата на БФСГ минимум две седмици преди провеждането му .

Награждаване и изложба 2020г

08 Октомври 2020 г.

article_image


Членски внос и пръстени 2021г

26 Август 2020 г.

article_image

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

Bulgarian Racing Pigeon Federation

 

Във връзка с решение взето на общо събрание на БФСГ кампанията по набиране на членския внос и заявки за пожизнени пръстени сезон 2021 г. ще стартира на 05.09.20 г. и ще приключи на 15.10.20 г. Стойността на пожизнените пръстени 2021 г. остава без изменение 30 ст. за брой, а членският внос е 30 лв. Пожизнените пръстени ще се раздадат на годишното изложение и награждаване на БФСГ или ще се предоставят на клубовете не по късно от 01.12.20г.

Интернацонален екстрийм маратон Тарту

23 Август 2020 г.

article_image
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН -ЕКСТРИЙМ МАРАТОН-ТАРТУ -
 
Края на състезанието е тази неделя до 20:00 ч. 
До този час всички участници без изключение трябва да са разпечатали своите финални листи. Понеделник 24.08.20г.разпечатките трябва да се предадат в гр.Варна на Стоян Стоев или да се изпратят до Димо Мирчев по Еконт на адрес гр. Силистра, офис Македония, тел. 0886006171.

Ново за Екстрийм маратон Тарту

05 Август 2020 г.

article_image
 
Bulgarian Racing Pigeon Federation

  ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН -ЕКСТРИЙМ МАРАТОН ТАРТУ-

Опръстеняването на гълъбите участници в ЕКСТРИЙМ МАРАТОНА ТАРТУ ще започне в 06:00.ч. на 11.08.20.г. в гр. Силистра. Таксата за полета ще бъде 11 лв. за гълъб. В цената е включен и разхода за транспорта до пункта в Румъния. Опръстеняването ще се извърши на паркинга под бензиностанция - Петролиум . Намира се на входа на Силистра ако идвате от гр. Добрич.  Клуб Силистра ще подсигури оборудване на Бензинг.

В 07:30 птиците ще отпътуват за румънския град Урзичени за да бъдат маркирани с печат и качени в транспортьора . Всякаква допълнителна информация за полета ще се сведе до знанието на записалите се участници в състезанието от Димо Мирчев – 088 600 6171.

Kласацията от интернационалния маратон- ТАРТУ – 15.08.2020 – Естония- ще се класифицира в три отделни категории:

1. Многогодишни гълъби– обща класация - интернационална, национална.

2. Едногодишни гълъби – обща класация – национална .

3. Многогодишни женски гълъби – обща класация – национална .

 1. Състезатели които не са членове на БФСГ могат да участват в интернационалния полет и ще бъдат наградени ако са постигнали резултат за полета между първо и пето място.

 

Успех на всички участници!

Важно за маратон Тарту

29 Юли 2020 г.

article_image

 

 

ЕКСТРИЙМ МАРАТОН ТАРТУ

 

 

Опръстеняването на гълъбите, участници в ЕКСТРИЙМ МАРАТОНА ТАРТУ ще започне в 06:00.ч. на 11.08.20.г. в гр. Силистра.

В 07:30 птиците ще отпътуват за румънския град Урзичени за да бъдат маркирани с печат и качени в транспортьора. Всякаква допълнителна информация и цената на гълъб за полета ще бъде публикувана допълнително или ще се сведе до знанието на записалите се участници в състезанието от Димо Мирчев – 088 600 6171.

|< <<   1 2 3 4 5  >> >|