БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Новини

Национален полет - Лом

26 Май 2020 г.

article_image

                          Национален полет - Лом 

 

На 14.06.20 г. ще се проведе национален полет Лом-1. Участие в състезанието са заявили клубовете :

 

  1. Клуб ,,Полет - 1986 - Варна‘‘

 

  1. Клуб ,,Спортни гълъби - Суворово‘‘

 

  1. Клуб ,,Спортни гълъби Добрич - 2019‘‘

 

  1. Клуб ,,Спортист - Г. Тошево‘‘

 

Списък със забранените вещества за които ще се тестват първите три гълъба победители във всяка категория от националния шампионат на БФСГ

01 Май 2020 г.

article_image

С цел информиране на гълъбовъдите възможно най-добре с "Наредбите за ограничаване на употребата на забранени вещества при провеждането на състезания със спортни гълъби", У.С. на Б.Ф.С.Г. намери за полезно да запознае членовете си с  така наречения „ЧЕРВЕН СПИСЪК“, включващ  видовете забранените вещества, съдържащи се в този документ.
Настоящия списък е подготвен от членове на международна асоциация на ветеринарните лекари със специален интерес към състезателните гълъби.
 

1.Кортикостероиди

Този списък не е изчерпателен,

. Aclomethasone

. Amcinonide

. Beclomethasone

. Betamethasone

. Budesonide

. Ciclesonide

. Clobetasol

. Clobetasone

. Clocortolone

. Corticosterone**

. Cortisone

. Cortivazol

. Deoxycorticosterone

. (Desoxymethasone)

. Desonide

. Desoximethasone

. Dexamethasone

. Dichlorisone

. Diflorasone acetate

. Diflucortolone

. Flouroprednisolone

. Fluandrenolide (Fluandrenolone)

. Fludrocortisone (Fluorocortisone)

. Fludroxycortide)

. Flumetasone (Flumethasone)

. Flunisolide

. Fluocinolone

. Fluocinolone acetonide

. Fluocinonide

. Fluocortolone

. Fluoprednidene

. Fluorometholone

. (Fluprednisolone)

. Fluticasone

. Halcinonide

. Halobetasol

. Halomethasone

. Hydrocortisone / Cortisol

. Isoflupredone

. Meprednisone

. Methylprednisolone

. Mometasone

. Paramethasone

. Prednisolone

. Prednisone

. Triamcinolone

. Triamcinolone acetonide

. Triamcinolone hexacetonide

Всеки кортикостероид или метаболит, с  екзогенен произход или приложение на кортикостероида, е напълно забранен, дори ако не е изрично посочено в този списък.

 

 

 

2. Бронходилататори, включително В-агонисти

Този списък не е изчерпателен,

. Acefylline

. Aformoterol

. Albuterol

. Aminophylline

. Bambuterol

. Bamifylline

. Bitolterol

. Carbuterol

. Cimaterol

. Clenbuterol

. Cromolyn

. Diprophylline

. Dopexamine

. Ephedrine

. Epinephrine (racemisch epinifrine)

. Etamiphylline

. Ethylnorepinephrine

. Fenoterol

. Formoterol

. Ipratropium (bromide)

. Isoetharine

. Isoprenaline (Isoprotorenol)

. Levosalbutamol : levabuterl

. Mabuterol

. Metaproterenol

. Orciprenaline

. Pirbuterol

. Procaterol

. Propentofylline

. Proxyphylline

. Ractopamine

. Reproterol

. Rimiterol

. Salbutamol

. Salmeterol

. Terbutaline

. Tiotropium

. Tulobuterol

. Zilpaterol

Всеки Бронходилататори, В-агонисти или метаболит, с  екзогенен произход или приложение, е напълно забранен, дори ако не е изрично посочено в този списък.

 

 

3. Анаболни стероиди

Този списък не е изчерпателен,

. 17-Alpha-Hydroxy Progesterone

. Androstenediol**

. Androstenedione**

. Bolandiol

. Bolasterone

. Boldenone**

. Boldione

. Calusterone

. Clostebol

. Danazol

. Dehydrochloromethyltestosterone

. Dehydrochlorotestosterone

. Desoxymethyltestosterone

. Dihydrotestosterone**

. Dromostanolone

. Drostanolone

. Epiternbolone

. Estranediol

. Estrone

. Ethinylestradiol

. Ethylestrenol

. Fluoxymesterone

. Formebolone

. Furazabol

. Gestrinone

. Hydroxytestosterone

. Melengesterol

. Mestanolone

. Mesterolone

. Methallenestril

. Methandienone

. Methandriol

. Methandrostenolone

. Methasterone

. Methenolone

. Methyl(-1-)testosterone

. Methyldienolone

. Methylnortestosterone

. Methylprogesterone

. Methyltrienolone

. Metribolone

. Mibolerone

. Nandrolone (Nortestosterone)**

. Norandrostenediol

. Norandrostenedione

. Norbolethone

. Norclostebol

. Norethandrolone

. Normethandrolone

. Oxabolone

. Oxandrolone

. Oxymesterone

. Oxymetholone

. Paramethadione

. Progesterone**

. Prasterone**

. Prostanozol

. Quinbolone

. Stanozolol

. Stenbolone

. Testosterone**

. Tetrahydrogestrinone (THG)

. Tibolone

. Trenbolone

Всеки анаболен стероид или метаболит, с  екзогенен произход или приложение, е напълно забранен, дори ако не е изрично посочено в този списък.

 

 

4. Нестероидни противовъзпалителни средства

Този списък не е изчерпателен,

. Acemetacin

. Alclofenac

. Ampyrone

. Antipyrine

. Apazone

. Azapropazone

. Benorilate

. Benoxaprofen

. Benzydamine

. Biphenamine

. Bromfenac

. Bufexamac

. Capsaicine

. Carprofen

. Celecoxib

. Cicloprofen

. Cinchophen

. Clonixin

. Deracoxib

. Diclofenac

. Dimethyl Sulfone (Dimethyl

. Dimethyl Sulphoxide (DMSO)

. Dipyrone(Metamizole)

. Eltenac

. Etodolac

. Etoricoxib

. Felbinac

. Fenbufen

. Fenclofenac

. Fenclozic acid

. Fenoprofen

. Fenspiride

. Feprazone

. Firocoxib

. Floctafenine

. Flufenamic acid

. Flunixin

. Flurbiprofen

. Indomethacin

. Indoprofen

. Isoxicam

. Kebuzone

. Ketoprofen

. Ketorolac

. Lornoxicam

. Lumiracoxib

. Meclofenamic acid

. Meloxicam

. Mesalamine (Mesalazine)

. Metamizole (Dipyrone)

. Methoxyphenamine

. Methylsalicylic acid

. Mofebutazone

. Nabumetone

. Naproxen

. Niflumic acid

. Nimesulide

. Noramidoperine

. Oxaprozin

. Oxyphenbutazone

. Phenylbutazone

. Piroxicam

. Pirprofen

. Propyphenazone

. Proquazone

. Robenacoxib

. Rofecoxib

. Salicylamide

. Salicylic acid

. Sulindac

. Suphone)

. Suxibuzone

. Tepoxalin

. Tiaprofenic Acid

. Tolfenamic acid

. Tolmetin

. Vedaprofen

. Zomepirac

. Mavacoxib

. Robenacoxib

. Cimicoxib

. Acetate salicylic acid

 

Всяко НСПВС  или метаболит, с  екзогенен произход или приложение, е напълно забранен, дори ако не е изрично посочено в този списък.

 

 

5. Наркотични аналгетици (и опиати)

Този списък не е изчерпателен,

. Acetominophen

. Acetophenetidin

. Acetylmorphine

. Alfentanil

. Alphaprodine

. Anileridrine

. Apocodeine

. Apomorphine

. Betaprodine

. Buprenorphine

. Butorphanol

. Carfentanil

. Codeine

. Conorphone

. Dermorphin

. Dextromoramide

. Dextropropoxyphene

. Dezocine

. Diamorphine (Heroine)

. Diethylthiambutene

. Dihydrocodeine

. Dihydrocodeinone

. Dihydromorphine

. Diphenoxylate

. Dipipanone

. Diprenorphine

. Ecgonine methyl ester

. Epibatidine

. Ethoheptazine

. Ethylmorphine

. Etorphine

. Fentanyl

. Fentiazac

. Flupirtine

. Hydrocodone

. Hydromorphinol

. Hydromorphone

. Ibuprofen

. Isomethadone

. Isopyrin (Ramifenazone)

. Levomethadone

. Levomethorphan

. Levorphanol

. Lofentanil

. Meperidine (Pethidine)

. Meptazinol

. Metazocine

. Methadone

. Methyldihydromorphinone

. Morpheridine

. Morphine**

. Nalbuphine

. Nalorphine

. Naloxone

. Naltrexone

. Nefopam

. Oripavine

. Oxycodone

. Oxymorphone

. Phenazocine

. Phenazone

. Phenazopyridine

. Piminodine

. Propiram

. Propoxyphene

. Remifentanil

. Sufentanil

. Suprofen

. Tenoxicam

. Tramadol

. Valdecoxib

. Zicotinide

Всеки опиат или метаболит, с  екзогенен произход или приложение, е напълно забранен, дори ако не е изрично посочено в този списък.

 

 

 

6. Аналгетици (антипиретици)

Този списък е  изчерпателен,

. Acetanilid

. Bucetin

Горните вещества и метаболити, които имат екзогенно приложение или молекули със същия ефект, са забранени. Този списък може да се коригира или допълва ежегодно.

 

 

7. Средства, които засягат нервната система, включително кофеин

Този списък е  изчерпателен,

. (MDEA)

. (MDMA)

. (Methylenedioxyethylamphetamine)

. (Methylenedioxymethamphetamine)

. Acebutolol

. Acetophenazine

. Adinazolam

. Adrafinil

. Adrenaline

. Alphadolone acetate

. Alpidem

. Alprazolam

. Amantadine

. Ambenonium

. Amfepramone

. Amfetaminil

. Amineptine

. Amiphenazole

. Amoxapine

. Amperozide

. Amphetamine

. Amphetaminil

. Anilopam

. Anisotropine

. Arecoline

. Arsenicum

. Atomoxetine

. Atropine**

. Azacyclonal

. Bemegride

. Benactyzine

. Benapryzine

. Benperidol

. Bentazepam

. Benzoylecgonine

. Benzphetamine

. Benztropine

. Benzylpiperazine

. Bepridil

. Biperiden

. Biriperone

. Bromantan

. Bromazepam

. Bromocriptine

. Bromophenethylamine

. Bromperidol

. Brotizolam

. Bufotenine**

. Buphenine

. Bupropion

. Buspirone

. Butaperazine

. Butoctamide

. Butylscopolamine

. Cafeïne**

. Camazepam

. Canabis

. Capsaicine**

. Captodiame

. Caramiphen

. Carphedon

. Carphenazine

. Carpipramine

. Cathine (Norpseudoephedrine)

. Chlordiazepoxide

. Chlormezanone

. Chlorphentermine

. Chlorprothixene

. Citalopram

. Clidinium

. Clobazam

. Clobenzorex

. Clocapramine

. Clomipramine (Clomiprimine)

. Clonazepam

. Clopamide

. Clorazepate

. Clothiapine

. Clotiazepam

. Cloxazolam

. Clozapine

. Cocaine

. Cropropamide

. Crotehamide

. Cyamemazine

. Cyclopentamine

. Cycrimine

. Delorazepam

. Demoxepam

. Deserpidine

. Desipramine

. Desoxyephedrine

. Dibenzepin

. Dimefline

. Dimethylamphetamine

. Dixyrazine

. Dobutamine

. Dopamine

. Dothiepin

. Doxapram

. Doxepin

. Droperidol

. Duloxetine

. Enciprazine

. Ephedrine

. Estazolam

. Etafedrine

. Etamivan

. Ethyl Loflazepate

. Ethylamphetamine

. Etifoxine

. Etilefrine

. Etizolam

. Etodroxizine

. Famprofazone

. Fenbutrazate

. Fencamfamine

. Fencamine

. Fenethylline (Fenetylline,

. Fenfluramine

. Fenozolone

. Fenproporex

. Flunitrazepam

. Fluopromazine (Triflupromazine)

. Fluorophenethylamine

. Fluoxetine

. Flupenthixol

. Fluphenazine

. Flurazepam

. Fluspirilene

. Furfenorex

. Gepirone

. Glycopyrrolate

. Heptaminol

. Heroïne

. Homatropine

. Homophenazine

. Hordenine Norepinephrine**

. Hydroxyamphetamine

. Hydroxyephedrine (Oxilofrine)

. Hyoscyamine (Atropine isomeres)

. Iprindole

. Iproniazid

. Ipsapirone

. Isocarboxazid

. Isometheptane

. Isometheptene

. Isopropamide

. Ketazolam

. Lenperone

. Leptazole (Pentylenetetrazole)

. Levophacetoperane

. Loprazolam

. Lorazepam

. Lormetazepam

. Loxapine

. Maprotiline

. MDA (Methylenedioxyamphetamine)

. MDEA

. MDMA

. Mefenorex

. Mefexamide

. Melperone

. Meparfynol

. Mepazine

. Mephentermine

. Meprobamate (Meprobromate)

. Mescaline

. Mesocarb

. Metaclazepam

. Metaraminol

. Methamphetamine

. Methylaminorex

. Methylatropine

. Methylenedioxyamphetamine (MDA)

. Methylenedioxyethylamphetamine

. Methylenedioxymethamphetamine

. Methylephedrine

. Methylbufotenine**

. Methylhexaneamine

. Methylphenidate

. Methylpseudoephedrine

. Mexazolam

. Midazolam

. Mirtazepine

. Modafanil

. Molindone

. Moperone

. Morfine

. Morphedrine

. Mosapramine

. Naphazoline

. Neostigmine

. Nialamide

. Nicotine

. Nikethamide

. Nimetazepam

. Nitrazepam

. Nomifensine

. Norcocaine

. Norfenefrine

. Norfenfluramine

. Nortriptyline

. Octopamine

. Olanzapine

. Oxazepam

. Oxazolam

. Paraxanthine**

. Paroxetine

. Pemoline

. Pentetrazol

. Pergolide

. Phendimetrazine

. Phenethylline, Phenetylline)

. Phenmetrazine

. Phenpromethamine

. Phenylephrine

. Phenyliprazine

. Phenylpropanolamine

. Pholedrine

. Picrotoxin

. Pimozide

. Pinazepam

. Pipequaline

. Piperidione

. Piperidolate

. Pipradol (Pipradrol)

. Piracetam

. Prazepam

. Procyclidine

. Prolintane

. Propylhexedrine

. Protokylol

. Protriptyline

. Pseudoephedrine

. Scopolamine**

. Selegiline

. Sertraline

. Sibutramine

. Sumatriptan

. Synephrine

. Theobromine**

. Theofylline**

. Tofenacin

. Tramazoline

. Trazodone

. Triazolam

. Trihexylphenidyl (Trihexyphenidyl)

. Trimipramine

. Tropicamide

. Tuaminoheptane

. Tybamate

. Venlafaxine

. Viloxazine

. Xylometazoline

. Yohimbine

. Zimeldine

Горните вещества и метаболити, които имат екзогенно приложение или молекули със същия ефект, са забранени. Този списък може да се коригира или допълва ежегодно.

 

 

8. Синтетични хормони и стимулатори на растежа (прохормони, гонадотропини, разредители на кръвта и всички свързани с тях теми)

Този списък не е изчерпателен,

. Adrenochrome

. Adrenocorticotropic hormone (ACTH)

. Aldosterone

. Altrenogest

. Amidephrine

. Amisulpride

. Amitriptylline

. AMPK activators

. Anisindione

. Aromatase inhibitoren

. Chlormadinone acetate

. Clomiphene

. Coroxon

. Delmadinone acetate

. Diphenadione

. Efaproxiral

. Erythropoietin (EPO) и всяко вещество, стимулиращо еритропоезин

. Growth Factors

. Growth Hormone (GH) (groeihormoon en elke groeihormoon releasing factor)

. Human Chorionic Gonadotrofine (hCG)

. Haemaglobin analogen

. Insuline en aanverwanten

. Levothyroxine

. Myostatine inhibitoren en aanverwanten

. peroxisome proliferator activated receptor d (PPARd) agonists

. Raloxifene

. selective estrogen receptor modulators (SERMS) и други антиестрогени
вещества

. Tamoxifen

. Toremifene

. Zuurstofdragers (oxygen carriers)

. Octacosactide

. Tetracosactide

. Buseriline

. Gonadoreline

. Desloreline

. Peforeline

. Pregnant Mare Serum Gonadotropine (PMSG)

. Schildklierhormonen en schildklierremmers

Всеки синтетичен хормон, стимулатор на растежа или метаболит, с  екзогенен произход или приложение, е напълно забранен, дори ако не е изрично посочено в този списък.

 

 

9. Муколитици

Този списък не е изчерпателен,

. Bromhexine

. Ambroxol

Всеки мулколитик  или метаболит, с  екзогенен произход или приложение, е напълно забранен, дори ако не е изрично посочено в този списък.

 

 

Б. Манипулации
 

Продукти, които са в състояние да променят ендогенната или екзогенна концентрация на вещества в урина, изпражненията / перата с цел промяна на целостта на пробата (включително, но не само диуретици)

Този списък не е изчерпателен,

. (Methylclothiazide)

. Althiazide

. Amiloride

. Aminoheptane

. Aminomethylbenzoic acid

. Amisometradine

. Azapetine

. Bendroflumethazide

. Benzthiazide

. Brinzolamide

. Bumetanide

. Chlormerodrin

. Chlorothiazide (Chlorthiazide)

. Chlorthalidone

. Cyclothiazide

. Drospirenone

. Ethacrynic acid

. Ethiazide

. Flumethazide

. Flutoprazepam

. Fluvoxamine

. Furosemide

. Hydrochlorothiazide

. Hydroflumethiazide

. Indapamide

. Mefruside

. Meralluride

. Merbaphen

. Mercaptomerin

. Mersalyl

. Methazolamide

. Methyclothiazide

. Methylchlorthiazide

. Metolazone

. Piretanide

. Polythiazide

. Probenecid

. Quinethazone

. Spironolactone

. Torasemide

. Triamterene

. Trichlormethiazide

. Trometamol

. Xipamide

. Acetazolamide

 

 

 

Допълнение: неизчерпателен списък на растения, съдържащи забранени вещества и с ясно повишени -нефизиологично и не дължащи се на замърсяване на храната - полуколичествени измервания, които водят до положителен тест. Повечето от тези растения са отровни.

 

. Wolfskers (Atropa Bella Donna)

. Alruin (Mandragora officinarum)

. bilzenkruid (Hyoscyamus niger)

. doornappel (Datura stramonium)

. kolanoten (Cola acuminata - Cola nitida)

. Guarana (Paullinia cupana)

. Klokbilzekruid (Scopolia carniolica)

. Maté (Ilex paraguariensis)

. Capsicum

. гъби от рода Amanita

. Anadenanthera

. Theobroma

. Klaproos of papaver (Papaver)

. Wilg (Salix alba) и всички растения, съдържащи салицилова киселина

. moerasspirea (Filipendula ulmaria)

 

 

 

Международната работна среща с организаторите на екстрийм маратона ТАРТУ на 21.03.20.г.се отлага

17 Март 2020 г.

article_image

Уважаеми колеги,

 

Поради въведените извънредни мерки за сигурност международната работна среща с организаторите на екстрийм маратона ТАРТУ на 21.03.20.г.се отлага до промяна на епидемиологичната обстановка. В тези смутни времена ръководството на БФСГ желае крепко здраве на вас и вашите близки.

Екстрийм маратон ТАРТУ

18 Февруари 2020 г.

article_image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ
BULGARIAN RACING PIGEON FEDERATION 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
 
На 21 03.20 г. от 10:00 ч. в село Калиманци под патронажа на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ ще се проведе международна работна среща между организаторите на екстрийм маратона ТАРТУ - Г-н Karmazan, ръководството на ФЕДЕРАЦИЯТА и всички заинтересовани гълъбовъди. На срещата ще се проведе разяснителна беседа по въпроси касаещи правилата за провеждане на интернационалния полет. Ще се обсъдят и приемат други организационни подробности , както и точката на активация на гълъбите в България.
 
Очакваме Ви !
При нужда от разяснение по работната среща:
Тел: 0885 930 123 / 0888 457 797

МАРАТОНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ - 2020 г.

18 Февруари 2020 г.

article_image

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

BULGARIAN RACING PIGEON FEDERATION 
 
 
 
МАРАТОНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ - 2020 г.
 
ПРОГРАМА 
 
 
Украйна с. Мошни      - 750        C-E  14.06
Украйна с. Мошни      - 750        C-E  28.06
Украйна – Конотоп    - 1000 E 11.07
Украйна c. Бачивск   - 1100      E  01.08
 
Дистанциите са приравнени за гр. Варна.
 
 
 
 
 
 
 

Международни първенства в MIRA 2020

05 Февруари 2020 г.

article_image

Уважаеми г-н Председател,


С гордост обявяваме, че Мира отново получава домакинство за Европейско първенство за млади гълъби и Международните първенства със състезателни гълъби, в щастливо партньорство между Общината на града, Международната федерация на любителите на гълъби и Португалската федерация на любителите на гълъби.


Португалската федерация на любителите на гълъби, Ви кани да участвате с националния си отбор в това събитие, което ще се проведе в Португалия (Мира) на 5 септември 2020 г. С настоящото молим за Вашата помощ, да обявите тези Международни първенства в MIRA 2020 на всички Ваши членове във Вашата федерация и, ако е възможно, да го публикувате на вашия уебсайт.

 

Приложено можете да намерите важна информация относно Международното първенство със състезателни гълъби Mira 2020.

 

Вижте също цялата информация в уеб страницата на FPC: www.fpcolumbofilia.pt Сигурни сме, че вашите национални отбори ще участват в тези европейски първенства. Очакваме с нетърпение да се видим в Мира, този септември.

 

Председател
Хосе Луис Джасинто

БАЛКАНИАДА – 2020

15 Януари 2020 г.

article_image

Във връзка с провеждането на Балканиада-2020.г.  в Румнико Вълча  Румъния  от 01.02 до 02.02.2020 г., в срок до 25.01.20.г. ще се приемат заявки за участие на класиралите се от първо до пето място асови гълъби от всички класове с двугодишни резултати.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ  ще създаде необходимата организация и ще поеме разходите по транспортирането и настаняването на птиците. Клубовете могат да изпращат своите заявки на email: members@brpf.eu  до 25.01.2020.

Транспорта на птиците до Балканиадата в Румнико Вълча е предвиден за 31.01.20.г. Организаторите по събирането на гълъбите и самите пунктове ще се оповестят допълнително в най-кратък срок.

ЧИПОВЕ - 2020

13 Януари 2020 г.

article_image

С цел постигане на по добри финансови условия за членовете на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ при закупуването на ел.чипове за всияки видове системи , ръководството на федерацията организира обща заявка и доставка.

 

В срок до края на януари всички клубове и индивидуални членове могат да изпратят своите заявки на email: members@brpf.eu .

ПОКАНА за общо събрание на БФСГ

12 Декември 2019 г.

article_image

Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация спортни гълъби” – Варна, на осн. чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 25.01.2020г. в 10.00 часа на адрес: гр.Сливен, ул.”Асеновско дефиле”, №1, при следния дневен ред:

 

1. Приемане на нови членове;

2. Изслушване и приемане на доклада и отчета за дейността на УС за изминалия период от предходното общо събрание;

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет;

4. Промяна на състава на членовете на управителния съвет;

5. Приемане на основни насоки и програми за развитие на сдружението през 2020г.;

6. Приемане на бюджет за дейността на сдружението за 2020г.

 

При липса на кворум на осн. чл.27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой членове.

 

Общото Събрание на БФСГ ще се проведе под надслов - "Ден на отворените врати". Всички заинтересовани гълъбовъди включително и не членове на БФСГ могат да присъстват на заседанията .

Легитимност на пожизнените пръстени - разяснения

01 Декември 2019 г.

article_image

Във връзка със зачестилите запитвания от членове на БФСГ относно легитимността на пожизнените пръстени за състезателен сезон 2020 г., ръководството на федерацията внася следните разяснения:


1. На официалния сайт на FCI са публикувани оторизираните от организацията производители на пожизнени пръстени. Същите тези производители са гарант за това, че произведените от тях пръстени, носещи логото на FCI са с уникални номера и са придружени от индивидуален паспорт. Пръстените използвани от членовете на БФСГ са произведени от един от одобрените производители и БФСГ притежава всички необходими сертификати и счетоводни документи удостоверяващи това.


2. На международното изложение през октомври в Касел Германия, в официален разговор с Г-н Frans Hermans, координатор на FCI Racing Pigeons Grandpix - Mundial Ranking получихме потвърждение, че нашите пожизнени пръстени са легитимни и няма причина и ограничение гълъбите с пожизнени пръстени от БФСГ да не участват и се състезават през сезон 2020 г. в състезания на гълъбодруми участващи в – FCI Racing Pigeons Grandpix – Mundial Ranking. 

|< <<   1 2 3  >> >|