БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Новини

РЕГУЛАТОРНИ ПРАВИЛА

18 Януари 2021 г.

article_image

                                                                                                                ЗАСЕДАНИЕ  № 03
                                                                                                          От 18.01.2021г.

ДНЕС 18.01.2021 Г.  УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  БФСГ ГЛАСУВА И ПРИЕ СЛЕДНИТЕ  РЕШЕНИЯ, КАСАЕЩИ ПРАВИЛАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ СЪС СПОРТНИ ГЪЛЪБИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА  БФСГ

 

  1. Да се отмени временно взетото решение от миналогодишното общо събрание, което гласи:

Да се зачитат и участват в национална асова класация полети с участвали под 20 гълъбовъда или с участие на гълъби под минимума, изискуем за дадения клас от правилника на БФСГ.

 

  1. От този състезателен сезон да се преустанови практиката на ръчно активирано контролно време на часовниците. Това да е възможно единствено при аварийна ситуация и в присъствието на комисия, удостоверяваща това с подписите си.

 

  1. Приема се като наказуемо със санкция отмяна на полет за съотвения клуб или сътезание при установяване на участник, който сам активира и/или качва в транспортьора собствените си гълъби.

 

  1. По време на провеждане на състезание се забранява качването в транспортьор на неактивирани гълъби (Птици с гуми) считано от сезон 2022г

 

  1. Всички протоколи от състезателния сезон, надлежно окомплектовани  със стартовите и финалните листи, задължително да се събират и съхраняват  от председателите на клубове. Събраните документи ще бъдат изисквани до края на сезона и ще се изпращат по куриер за сметка на БФСГ до посочен от Федерацията адрес за преглед и проверка. Едва след приключване на проверката на национално ниво официално ще бъдат оповестени и зачетени постигнатите резултати. Състезание, за което не бъдат представени нужните документи или се установи разминаване в данните ще се анулира. При установено повече от едно нарушение дадения клуб няма бъде допускан до участие в национално асово класиране.

 

  1. Всички клубове се задължават да качат програми за полетите си на съответните си интернет страници в срок до 20.02.2021г. Всеки клуб ще има право да инициира до две предложения за национални полети. Всички предложения за национални полети трябва да бъдат изпратени по електронен път до 05.03.2021г, за да бъдат качени за обсъждане на страницата на БФСГ. В срок до 15.03.2021г. БФСГ ще оповести кои полети отговарят на изискванията на правилника и ще се проведат като национални.

 

  1. Като изискване за полет в група се приема състезанието да бъде обявено като такова на страницата на БФСГ минимум две седмици преди провеждането му .