БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Новини

Маратонски състезания БФСГ 2021г

09 Февруари 2021 г.

article_image

ПРОТОКОЛ

 МАРАТОНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ -БФСГ -2021 г.

 

На заседание с представители на клубове членове на БФСГ проведено на 03.02.2021 г. се прие следната програма и правила за провеждане на маратонски полети от територията на Украйна сезон - 2021 г:

 

  1. Первомайск- 500+ ( ранен старт- изгрев )
  2. Павлиш- 700+       ( ранен старт- изгрев )
  3. Штеповка - 900+   ( късен старт 08:00 ч.)
  4. Бачивск-1000+      ( късен старт 08:00 ч.)

Първото състезание ще се проведе на 12.06.2021г.Последеният полет на 24.07.2021г.

 
Състезанията ще се провеждат през седмица. Организатори на състезанията: Клубове- Кнежа и Плевен , Клуб- Братя Янсен Перник и Клуб- Полет -1986 -Варна.
Точките на старт бяха съобразени с мнението на гълъбовъди от цялата страна и се гласуваха като постоянни при организиране на бъдещи маратонски състезания. Обявяването на първите два завърнали се гълъба в рамките на час от пристигането остава постоянно условие при провеждането на маратонските полети. Преди старта на всеки полет задължително ще се прави снимка на екрана на сателитен часовник показваща  точен час. Ако транспортьора не е снабден с GPS проследяване ще е задължително да се направи и снимка на екран с показания показващи местоположението на транспортьора от лицензирано – предварително одобрено устройство. Гласувано бе правило за неyтрализация: -  залез 22:00ч. изгрев 05:00ч. Всеки гълъб завърнал се след 22:00 се вписва с време 05:00 ч. на следващия ден.

 

В изброените състезания с предимство участват членовете на БФСГ.  Ако след уточняване броя на птиците ,които ще участват в състезанието, в транспортьора има свободни клетки организатора може  да допусне да се качат и гълъби на гълъбовъди, които не членуват във федерацията. Цената която ще се заплаща за участие ще бъде пакетна за трите дълги полета – 6,60 лв за гълъб  и самостоятелна за първия полет- 2,10 лв за гълъб.  Всички нужни документи за провеждането на състезанията и пребиваването на транспортьорите на територията на Украйна ще се изготвят и заплатят от БФСГ.  За всички останали възможни казуси неупоменати в този протокол важат правилата от правилника за провеждане на състезания със спортни гълъби на БФСГ.

Транспортни разстояния до точките на старта от града на клуба организатор:

 

Място на старта

Дата на старта

Клуб

организатор

Километри по шосе от клуба организатор

Километри по въздух до Силистра (най-близка точка)

Координати на

мястото на старта

1

Первомайск

12.06.

Плевен

1270

515

N 480 0551.12’’

E 300 45’  09.45’’

2

Павлиш

26.06

Перник

1650

705

N 480 5626.59’’

E 330 16’  28.78’’

3

Штеповка

10.07

Варна

1550

910

N 500 4754.32’’

E 340 15’  49.39’’

4

Бачивск

24.07

Варна

1570

1005

N 510 5133.72’’

E 340 16’  51.03’’

 

  Первомайск Павлиш (Кременчук) Штеповка (Суми) Бачивск
12.6.2021 26.6.2021 10.7.2021 24.7.2021
Силистра 515 710 915 1005
Варна 580 760 975 1070
Русе 600 800 1000 1085
Плевен 700 910 1100 1180
Кнежа 730 930 1120 1200
Сливен 690 880 1090 1180
Ямбол 705 890 1100 1195
Бургас 670 845 1060 1160
Хасково 795 985 1190 1280
Пловдив 810 1000 1210 1300
София 835 1040 1230 1310
Перник 860 1060 1250 1330

 

И четирите полета ще бъдат допълнително финансово подпомогнати от БФСГ. www.brpf.eu