БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Новини

Покана за общо събрание 2021г

08 Март 2021 г.

article_image

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация спортни гълъби” – Варна, на осн. чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 27.03.2021г. в 11.00 часа на адрес: гр.Плевен, хотел ,,Балкан‘‘

при следния дневен ред:

 

1. Приемане на нови членове;

2. Изслушване и приемане на доклада и отчета за дейността на УС за изминалия период от предходното общо събрание;

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет;

4. Приемане на основни насоки и програми за развитие на сдружението през 2021г.;

5. Разяснителна кампания относно провеждането на редовни избори за управленски органи на БФСГ – 2022 г.

 

При липса на кворум на осн. чл.27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой членове.

 

Всички заинтересовани гълъбовъди включително и не членове на БФСГ могат да присъстват на заседанията .

 

Желаещи да присъстват на събитието могат да направят запитване за нощувка на телефони:  хотел ,, Балкан “ - 064/803700 и 064/822214