БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Новини

Годишно общо събрание на БФСГ 2021г

12 Ноември 2021 г.

article_image

                                                                                               

 

                                                                     БФСГ

 

 

Поради обявената епидемична обстановка и въведените ограничения е невъзможно да се организира в традиционния формат годишното отчетно общо събрание и националното изложение и награждаване сезон 2021 г. Затова Управителния съвет на БФСГ взе следните решения :

 

  1. В срок до 30.11.2021г. председателите на клубове трябва да посочат email: на който в последствие да получат в писмен вид финансов отчет за изминалата 2021 г.

 

  1. Ако наложените епидемични мерки  продължат да се прилагат прекалено дълго във времето, ръководството на БФСГ ще организира общо събрание, на което клубовете ще могат да участват с предварително обявени до двама свои представители. Затова в срок до 30.11.21 г.  председателите на клубове трябва да изпратят на email:  members@brpf.eu  имената на тези свои двама члена . Тези членове ще могат да предлагат  и гласуват от името и на останалите членове на клуба.

 

  1. Всеки клуб в писмен вид трябва да изпрати на email:  members@brpf.eu  своите предложения, които да бъдат обсъдени и гласувани на предстоящото общо събрание. Всички получени предложения ще бъдат обобщени от УС на БФСГ и изпратени по email до всички клубове, за да могат  членовете им да се запознаят с тях преди провеждане на общото събрание.