БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Новини

Няма конфликт даден клуб, който не е член на БФСГ да участва в състезания, организирани от клубове-членове на БФСГ, и да се формира общо класиране в група, което да се ползва за национално асово класиране.

30 Юни 2023 г.

article_image

Основни цели на БФСГ са насочване и координиране дейността по издигане равнището на спортното майсторство в областта на гълъбовъдния спорт. В тази връзка, БФСГ насърчава диалога и взаимодействието между клубовете, независимо дали същите са нейни членове или не. В този смисъл, клубовете могат да си сътрудничат, както неформално, така и по отношение на провеждане на съвместни състезания, включително и използвайки общ транспортьор.


Това означава, че клубовете могат да участват в общи състезания, в които ще се отчита общия брой участващи гълъби, и ще се калкулират съответните по-добри коефициенти. Това е допустимо, тъй като по същество резултатите са налице, независимо от административната страна на въпроса и класирането на даден гълъб е спрямо всички участващи гълъби.