БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Национално Класиране

Клубно Класиране

Класиране В група
Александрово

25 Април 2021 г.

Състезание: Александрово-Александрово
Клуб: Кнежа спорт - 2005 ()
СШ: 43:27:12.90
ИД: 25:23:10.00
Начало: 25.04.2021 08:00:00
Изгрев: 06:30
Залез: 21:00
Средно разстояние: 114721,657 м.
Брой гълъбовъди: 15(15)
Брой гълъби: 1122(1122)

ЦАР КАЛОЯН

25 Април 2021 г.

Състезание: ЦАР КАЛОЯН-ЦАР КАЛОЯН
Клуб: Спортни гълъби - Суворово (Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019)
СШ: 43:38:54
ИД: 26:11:2
Начало: 25.04.2021 09:00:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 138730,34180852 м.
Брой гълъбовъди: 25(25)
Брой гълъби: 1386(1386)

Радомир

25 Април 2021 г.

Състезание: Радомир-Радомир
Клуб: Изгрев Спорт ()
СШ: 42:31:31.21
ИД: 22:59:26.59
Начало: 25.04.2021 09:00:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 112304,2302851 м.
Брой гълъбовъди: 11(11)
Брой гълъби: 731(731)

Сандово

25 Април 2021 г.

Състезание: Сандово-Варна
Клуб: Полет - Варна ()
СШ: 43:55:45.36
ИД: 26:7:7.48
Начало: 25.04.2021 10:00:00
Изгрев: 06:10
Залез: 20:00
Средно разстояние: 158152,65383174 м.
Брой гълъбовъди: 27(27)
Брой гълъби: 1596(1596)

Русе

02 Май 2021 г.

Състезание: Русе-Русе
Клуб: Кнежа спорт - 2005 ()
СШ: 43:52:07.50
ИД: 26:02:23.50
Начало: 02.05.2021 06:40:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 172537,50795387 м.
Брой гълъбовъди: 16(16)
Брой гълъби: 1122(1122)

РУСЕ

02 Май 2021 г.

Състезание: РУСЕ-РУСЕ
Клуб: Спортни гълъби - Суворово (Спортни гълъби Добрич - 2019)
СШ: 43:46:35.0
ИД: 26:01:19.0
Начало: 02.05.2021 06:50:00
Изгрев: 06:07
Залез: 20:17
Средно разстояние: 149373,77199806 м.
Брой гълъбовъди: 35(35)
Брой гълъби: 1486(1486)

Брезник

02 Май 2021 г.

Състезание: Брезник-Брезник
Клуб: Изгрев Спорт ()
СШ: 42:44:00.80
ИД: 22:58:00.10
Начало: 02.05.2021 07:15:00
Изгрев: 06:30
Залез: 20:00
Средно разстояние: 135553,67630733 м.
Брой гълъбовъди: 12(12)
Брой гълъби: 665(665)

Фокшани

02 Май 2021 г.

Състезание: Фокшани-Варна
Клуб: Полет - Варна ()
СШ: 45:32:03.85
ИД: 27:05:50.7
Начало: 02.05.2021 07:45:00
Изгрев: 06:00
Залез: 20:10
Средно разстояние: 262499,21260043 м.
Брой гълъбовъди: 28(28)
Брой гълъби: 1577(1577)

Фокшани

02 Май 2021 г.

Състезание: Фокшани-Фокшани
Клуб: Пощенец 2000 ()
СШ: 45:32:03.85
ИД: 27:05:50.7
Начало: 02.05.2021 07:45:00
Изгрев: 06:00
Залез: 20:10
Средно разстояние: 160976,61591785 м.
Брой гълъбовъди: 13(13)
Брой гълъби: 830(830)

Калугерово

02 Май 2021 г.

Състезание: Калугерово-Калугерово
Клуб: Хасково (Хасково)
СШ: 42:18:59.10
ИД: 24:11:15.14
Начало: 02.05.2021 10:00:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 133048,84636036 м.
Брой гълъбовъди: 14(14)
Брой гълъби: 757(757)

Цалапица

08 Май 2021 г.

Състезание: Цалапица-Цалапица
Клуб: Братя Янсен ()
СШ: 42:11:38.20
ИД: 24:34:13.10
Начало: 08.05.2021 07:10:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 136095,13584825 м.
Брой гълъбовъди: 14(14)
Брой гълъби: 1108(1108)

Децембрия 1

09 Май 2021 г.

Състезание: Децембрия 1-Децембрия
Клуб: Кнежа спорт - 2005 ()
СШ: 44:17:50.60
ИД: 26:11:29.60
Начало: 09.05.2021 06:30:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 199117,96460906 м.
Брой гълъбовъди: 16(16)
Брой гълъби: 994(994)

ФОКШАНИ/RO

09 Май 2021 г.

Състезание: ФОКШАНИ/RO-ФОКШАНИ/RO
Клуб: Спортни гълъби - Суворово (Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019)
СШ: 45:42:11
ИД: 27:12:31
Начало: 09.05.2021 07:20:00
Изгрев: 05:46
Залез: 20:29
Средно разстояние: 266302,77642652 м.
Брой гълъбовъди: 33(33)
Брой гълъби: 1254(1254)

Драгоман

09 Май 2021 г.

Състезание: Драгоман-Драгоман
Клуб: Изгрев Спорт ()
СШ: 42:57:38.39
ИД: 23:09:15.33
Начало: 09.05.2021 08:00:00
Изгрев: 06:30
Залез: 20:00
Средно разстояние: 160470,352156 м.
Брой гълъбовъди: 13(13)
Брой гълъби: 554(554)

Орбени

09 Май 2021 г.

Състезание: Орбени-Варна
Клуб: Полет - Варна ()
СШ: 46:19:59.16
ИД: 27:2:35.19
Начало: 09.05.2021 08:30:00
Изгрев: 05:50
Залез: 08:20
Средно разстояние: 349570,0487295 м.
Брой гълъбовъди: 30(30)
Брой гълъби: 1063(1063)

Орбени

09 Май 2021 г.

Състезание: Орбени-Силистра
Клуб: Полет - Варна ()
СШ: 46:19:59.16
ИД: 27:02:35.19
Начало: 09.05.2021 08:30:00
Изгрев: 05:50
Залез: 08:20
Средно разстояние: 0 м.
Брой гълъбовъди: (0)
Брой гълъби: (0)

Орбени

09 Май 2021 г.

Състезание: Орбени-Силистра
Клуб: Пощенец 2000 ()
СШ: 46:19:59.16
ИД: 27:02:35.19
Начало: 09.05.2021 08:30:00
Изгрев: 05:50
Залез: 20:20
Средно разстояние: 249725,69954479 м.
Брой гълъбовъди: 14(14)
Брой гълъби: 854(854)

ДРАГОМАН

15 Май 2021 г.

Състезание: ДРАГОМАН -СТАМБОЛИЙСКИ
Клуб: Стамболийски - 2018 (Хасково)
СШ: 42:56:10.50
ИД: 22:55:30.70
Начало: 15.05.2021 08:00:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 0 м.
Брой гълъбовъди: (0)
Брой гълъби: (0)