БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Национално Класиране

Клубно Класиране

Класиране В група
Цар Калоян

17 Май 2020 г.

Състезание: Цар Калоян-Цар Калоян
Клуб: Спортни гълъби - Суворово (Спортни гълъби Добрич - 2019)
СШ: 43:37:17.00
ИД: 26:09:29.00
Начало: 17.05.2020 06:00:00
Изгрев: 06:00
Залез: 21:00
Средно разстояние: 1018373,0919118 м.
Брой гълъбовъди: 23(23)
Брой гълъби: 921(921)

Русе

24 Май 2020 г.

Състезание: Русе-Русе
Клуб: Кнежа спорт - 2005 (Вестоносец)
СШ: 43:52:06.60
ИД: 26:02:25.00
Начало: 24.05.2020 06:20:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 157435,14054943 м.
Брой гълъбовъди: 24(24)
Брой гълъби: 1049(1049)

Попово/BG

24 Май 2020 г.

Състезание: Попово/BG-Попово/BG
Клуб: Спортни гълъби - Суворово (Спортист, Спортни гълъби Добрич - 2019)
СШ: 43:21:32.00
ИД: 26:08:37.00
Начало: 24.05.2020 06:30:00
Изгрев: 06:00
Залез: 21:00
Средно разстояние: 139589,43876822 м.
Брой гълъбовъди: 37(37)
Брой гълъби: 1344(1344)

Цалапица

30 Май 2020 г.

Състезание: Цалапица-Цалапица
Клуб: Братя Янсен (Софийски клуб, Клуб София)
СШ: 42:11:38.20
ИД: 24:34:13.10
Начало: 30.05.2020 07:30:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 126660,83702852 м.
Брой гълъбовъди: 24(24)
Брой гълъби: 1469(1469)

Тутракан

31 Май 2020 г.

Състезание: Тутракан-Тутракан
Клуб: Кнежа спорт - 2005 (Вестоносец)
СШ: 44:02:22.7
ИД: 26:38:05.8
Начало: 31.05.2020 06:00:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 194735,83614654 м.
Брой гълъбовъди: 29(29)
Брой гълъби: 1186(1186)

Бяла/BG

31 Май 2020 г.

Състезание: Бяла/BG-Бяла/BG
Клуб: Спортни гълъби - Суворово (Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019)
СШ: 43:28:10.00
ИД: 25:41:26.00
Начало: 31.05.2020 06:15:00
Изгрев: 06:00
Залез: 21:00
Средно разстояние: 175730,84000169 м.
Брой гълъбовъди: 36(36)
Брой гълъби: 1130(1130)

Плевен

07 Юни 2020 г.

Състезание: Плевен-Плевен
Клуб: Спортни гълъби - Суворово (Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019)
СШ: 43:24:21.30
ИД: 24:42:32.22
Начало: 07.06.2020 05:50:00
Изгрев: 05:30
Залез: 21:00
Средно разстояние: 250542,36249986 м.
Брой гълъбовъди: 37(37)
Брой гълъби: 1228(1228)

Богорово

07 Юни 2020 г.

Състезание: Богорово-Богорово
Клуб: Кнежа спорт - 2005 ()
СШ: 44:01:41.5
ИД: 27:22:04.6
Начало: 07.06.2020 05:55:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 252017,85869386 м.
Брой гълъбовъди: 30(30)
Брой гълъби: 1179(1179)

Чирпан

07 Юни 2020 г.

Състезание: Чирпан-Чирпан
Клуб: Братя Янсен (Софийски клуб)
СШ: 42:11:43.60
ИД: 25:18:43.10
Начало: 07.06.2020 06:45:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 182355,6123822 м.
Брой гълъбовъди: 26(26)
Брой гълъби: 1353(1353)

Кардам

14 Юни 2020 г.

Състезание: Кардам-Кардам
Клуб: Кнежа спорт - 2005 ()
СШ: 43:45:53.6
ИД: 28:06:16.7
Начало: 14.06.2020 05:45:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 306019,99057856 м.
Брой гълъбовъди: 29(29)
Брой гълъби: 1032(1032)

Раднево

14 Юни 2020 г.

Състезание: Раднево-Раднево
Клуб: Братя Янсен (Софийски клуб, Разлог-Якоруда)
СШ: 42:18:08.60
ИД: 25:55:19.60
Начало: 14.06.2020 07:00:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 229589,88858846 м.
Брой гълъбовъди: 25(25)
Брой гълъби: 1293(1293)

ОРБЕНИ/РО

21 Юни 2020 г.

Състезание: ОРБЕНИ/РО-ОРБЕНИ/РО
Клуб: Спортни гълъби - Суворово (Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019)
СШ: 46:20:10.00
ИД: 27:00:15.00
Начало: 21.06.2020 05:30:00
Изгрев: 05:15
Залез: 21:30
Средно разстояние: 326493,06485632 м.
Брой гълъбовъди: 34(34)
Брой гълъби: 1005(1005)

Браила

21 Юни 2020 г.

Състезание: Браила-Браила
Клуб: Кнежа спорт - 2005 ()
СШ: 45:15:05.5
ИД: 27:55:38.1
Начало: 21.06.2020 05:40:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 347985,1969526 м.
Брой гълъбовъди: 27(27)
Брой гълъби: 820(820)

Ямбол

21 Юни 2020 г.

Състезание: Ямбол-Ямбол
Клуб: Братя Янсен (Разлог-Якоруда, Софийски клуб)
СШ: 42:25:30.40
ИД: 26:37:30.60
Начало: 21.06.2020 06:15:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 276136,89903664 м.
Брой гълъбовъди: 38(38)
Брой гълъби: 1565(1565)

Румнико Сарат

28 Юни 2020 г.

Състезание: Румнико Сарат-Румнико Сарат
Клуб: Кнежа спорт - 2005 ()
СШ: 45:21:12.5
ИД: 27:00:13.5
Начало: 28.06.2020 05:40:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 301894,6487603 м.
Брой гълъбовъди: 24(24)
Брой гълъби: 587(587)

Драганци

28 Юни 2020 г.

Състезание: Драганци-Драганци
Клуб: Братя Янсен (Братя Янсен, Разлог-Якоруда, Софийски клуб)
СШ: 42:34:19.40
ИД: 26:59:04.20
Начало: 28.06.2020 06:10:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 306249,58249112 м.
Брой гълъбовъди: 37(37)
Брой гълъби: 1392(1392)

Хуш

05 Юли 2020 г.

Състезание: Хуш-Хуш
Клуб: Кнежа спорт - 2005 ()
СШ: 46:43:22.6
ИД: 28:07:25.0
Начало: 05.07.2020 06:15:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 486120,34109831 м.
Брой гълъбовъди: 13(13)
Брой гълъби: 315(315)

Браила2

12 Юли 2020 г.

Състезание: Браила2-Браила2
Клуб: Кнежа спорт - 2005 ()
СШ: 45:15:27.2
ИД: 27:55:29.0
Начало: 12.07.2020 05:40:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 368759,2409482 м.
Брой гълъбовъди: 10(10)
Брой гълъби: 230(230)

Хрубешов

13 Юли 2020 г.

Състезание: Хрубешов-Хрубешов
Клуб: Кнежа спорт - 2005 ()
СШ: 51:02:36.84
ИД: 23:51:48.42
Начало: 13.07.2020 05:40:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 843732,07034743 м.
Брой гълъбовъди: 7(7)
Брой гълъби: 52(52)

Русе /BG

19 Юли 2020 г.

Състезание: Русе /BG-Русе /BG
Клуб: Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019)
СШ: 43:43:51.00
ИД: 26:05:45.00
Начало: 19.07.2020 05:50:00
Изгрев: 05:10
Залез: 21:00
Средно разстояние: 145584,92115432 м.
Брой гълъбовъди: 37(37)
Брой гълъби: 694(694)

Кардам2

26 Юли 2020 г.

Състезание: Кардам2-Кардам2
Клуб: Кнежа спорт - 2005 ()
СШ: 43:45:54.0
ИД: 28:06:16.5
Начало: 26.07.2020 06:00:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 334031,95083836 м.
Брой гълъбовъди: 11(11)
Брой гълъби: 210(210)

Китен 2

26 Юли 2020 г.

Състезание: Китен 2-Китен
Клуб: Братя Янсен (Братя Янсен, Разлог-Якоруда, Софийски клуб)
СШ: 42:14:59.6
ИД: 27:45:05.5
Начало: 26.07.2020 06:15:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 380416,54967625 м.
Брой гълъбовъди: 22(22)
Брой гълъби: 552(552)

Белск Подляски 2

01 Август 2020 г.

Състезание: Белск Подляски 2-Белск Подляски 2
Клуб: Кнежа спорт - 2005 ()
СШ: 52:42:20.46
ИД: 23:07:47.15
Начало: 01.08.2020 06:00:00
Изгрев: 06:00
Залез: 23:00
Средно разстояние: 1034732,9125718 м.
Брой гълъбовъди: 5(5)
Брой гълъби: 60(60)

Русе 2/BG

01 Август 2020 г.

Състезание: Русе 2/BG-Русе 2/BG
Клуб: Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019)
СШ: 43:42:06
ИД: 26:07:35
Начало: 01.08.2020 06:05:00
Изгрев: 05:30
Залез: 20:45
Средно разстояние: 140327,05004486 м.
Брой гълъбовъди: 14(14)
Брой гълъби: 262(262)