БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Валентин Костов
Ширина/Дължина 43:14:59.64/27:54:36.54

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Сандово (25.04.2021)  BG17009/2018  163317,169  25.04.2021 12:22:10  1148.770  9(0)  5,629(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11589/2019  163317,169  25.04.2021 12:22:14  1148.237  10(0)  6,254(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17005/2018  163317,169  25.04.2021 12:23:03  1141.679  19(0)  11,882(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17077/2018  163317,169  25.04.2021 12:27:22  1108.234  84(0)  52,533(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17011/2018  163317,169  25.04.2021 12:27:26  1107.738  85(0)  53,158(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG000633/2020  163317,169  25.04.2021 12:27:27  1107.611  86(0)  53,784(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  RO118974/2018  163317,169  25.04.2021 12:27:30  1107.235  87(0)  54,409(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11503/2019  163317,169  25.04.2021 12:27:32  1106.987  88(0)  55,034(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG69412/2018  163317,169  25.04.2021 12:27:33  1106.860  89(0)  55,66(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11559/2019  163317,169  25.04.2021 12:27:35  1106.612  90(0)  56,285(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG032009/2020  163317,169  25.04.2021 12:27:35  1106.597  91(0)  56,911(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG24446/2017  163317,169  25.04.2021 12:27:37  1106.357  92(0)  57,536(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG026484/2020  163317,169  25.04.2021 12:27:37  1106.350  93(0)  58,161(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  GB47647/2019  163317,169  25.04.2021 12:27:44  1105.489  97(0)  60,663(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11555/2019  163317,169  25.04.2021 12:27:46  1105.234  102(0)  63,79(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG000652/2020  163317,169  25.04.2021 12:27:50  1104.741  106(0)  66,291(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG032052/2020  163317,169  25.04.2021 12:28:06  1102.749  112(0)  70,044(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG028010/2020  163317,169  25.04.2021 12:28:49  1097.436  125(0)  78,174(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17118/2018  163317,169  25.04.2021 12:29:24  1093.154  138(0)  86,304(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17072/2018  163317,169  25.04.2021 12:29:38  1091.452  141(0)  88,18(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17079/2018  163317,169  25.04.2021 12:30:08  1087.817  151(0)  94,434(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG79658/2017  163317,169  25.04.2021 12:30:09  1087.693  152(0)  95,059(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG79685/2017  163317,169  25.04.2021 12:30:20  1086.369  155(0)  96,936(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17042/2018  163317,169  25.04.2021 12:30:35  1084.566  159(0)  99,437(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG032051/2020  163317,169  25.04.2021 12:31:07  1080.733  175(0)  109,443(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG004680/2020  163317,169  25.04.2021 12:31:07  1080.726  176(0)  110,069(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11546/2019  163317,169  25.04.2021 12:31:32  1077.766  179(0)  111,945(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17007/2018  163317,169  25.04.2021 12:31:33  1077.645  181(0)  113,196(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG84496/2019  163317,169  25.04.2021 12:31:36  1077.290  183(0)  114,447(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG15444/2018  163317,169  25.04.2021 12:31:37  1077.169  184(0)  115,072(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG19419/2018  163317,169  25.04.2021 12:31:42  1076.580  186(0)  116,323(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11507/2019  163317,169  25.04.2021 12:31:57  1074.809  192(0)  120,075(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11585/2019  163317,169  25.04.2021 12:32:02  1074.222  194(0)  121,326(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17056/2018  163317,169  25.04.2021 12:32:07  1073.629  201(0)  125,704(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11377/2019  163317,169  25.04.2021 12:32:11  1073.163  204(0)  127,58(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17081/2018  163317,169  25.04.2021 12:33:06  1066.735  222(0)  138,837(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG032055/2020  163317,169  25.04.2021 12:33:09  1066.387  223(0)  139,462(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  GB47659/2019  163317,169  25.04.2021 12:33:11  1066.157  224(0)  140,088(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG000992/2020  163317,169  25.04.2021 12:33:58  1060.728  243(0)  151,97(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11429/2019  163317,169  25.04.2021 12:34:03  1060.157  246(0)  153,846(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11519/2019  163317,169  25.04.2021 12:34:16  1058.666  249(0)  155,722(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17117/2018  163317,169  25.04.2021 12:35:12  1052.301  262(0)  163,852(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  RO118982/2018  163317,169  25.04.2021 12:35:16  1051.847  266(0)  166,354(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11345/2019  163317,169  25.04.2021 12:35:17  1051.739  267(0)  166,979(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG63024/2020  163317,169  25.04.2021 12:35:27  1050.609  271(0)  169,481(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17034/2018  163317,169  25.04.2021 12:35:29  1050.386  272(0)  170,106(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG84500/2019  163317,169  25.04.2021 12:36:13  1045.451  293(0)  183,24(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11453/2019  163317,169  25.04.2021 12:36:29  1043.674  296(0)  185,116(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG004411/2020  163317,169  25.04.2021 12:36:31  1043.447  298(0)  186,366(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG000638/2020  163317,169  25.04.2021 12:36:33  1043.227  299(0)  186,992(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11549/2019  163317,169  25.04.2021 12:36:36  1042.894  300(0)  187,617(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11439/2019  163317,169  25.04.2021 12:36:38  1042.674  302(0)  188,868(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Фокшани (02.05.2021)  BG032034/2020  262254,991  02.05.2021 11:55:08  1048.462  7(7)  4,439(4,439)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11519/2019  262254,991  02.05.2021 11:55:08  1048.454  8(8)  5,073(5,073)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11580/2019  262254,991  02.05.2021 11:55:23  1047.415  9(9)  5,707(5,707)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG79658/2017  262254,991  02.05.2021 12:09:00  993.390  24(22)  15,219(13,951)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17077/2018  262254,991  02.05.2021 12:11:16  984.932  29(27)  18,389(17,121)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11429/2019  262254,991  02.05.2021 12:11:43  983.271  32(29)  20,292(18,389)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG24446/2017  262254,991  02.05.2021 12:12:21  980.943  34(31)  21,56(19,658)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG004427/2020  262254,991  02.05.2021 12:12:26  980.638  35(32)  22,194(20,292)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11567/2019  262254,991  02.05.2021 12:12:48  979.294  36(33)  22,828(20,926)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11555/2019  262254,991  02.05.2021 12:13:55  975.227  41(37)  25,999(23,462)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000638/2020  262254,991  02.05.2021 12:14:53  971.736  43(39)  27,267(24,731)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG20493/2017  262254,991  02.05.2021 12:20:49  950.830  59(54)  37,413(34,242)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11600/2019  262254,991  02.05.2021 12:20:51  950.716  60(55)  38,047(34,876)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000673/2020  262254,991  02.05.2021 12:23:25  941.950  64(59)  40,583(37,413)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG79641/2017  262254,991  02.05.2021 12:23:33  941.501  66(61)  41,852(38,681)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11507/2019  262254,991  02.05.2021 12:23:39  941.163  67(62)  42,486(39,315)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11388/2019  262254,991  02.05.2021 12:24:58  936.735  74(69)  46,925(43,754)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17096/2018  262254,991  02.05.2021 12:26:28  931.743  78(73)  49,461(46,29)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17007/2018  262254,991  02.05.2021 12:27:04  929.761  83(78)  52,632(49,461)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG84497/2019  262254,991  02.05.2021 12:27:09  929.488  84(79)  53,266(50,095)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000652/2020  262254,991  02.05.2021 12:34:20  906.412  104(99)  65,948(62,777)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG24466/2017  262254,991  02.05.2021 12:35:08  903.913  106(101)  67,216(64,046)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG69412/2018  262254,991  02.05.2021 12:41:16  885.198  122(115)  77,362(72,923)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17026/2018  262254,991  02.05.2021 12:43:01  880.000  127(120)  80,533(76,094)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG13603/2018  262254,991  02.05.2021 12:43:02  879.953  128(121)  81,167(76,728)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000980/2020  262254,991  02.05.2021 12:43:39  878.135  130(123)  82,435(77,996)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11503/2019  262254,991  02.05.2021 12:47:38  866.578  144(137)  91,313(86,874)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11341/2019  262254,991  02.05.2021 12:47:39  866.529  145(138)  91,947(87,508)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11311/2019  262254,991  02.05.2021 12:55:12  845.438  175(166)  110,97(105,263)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  RO118974/2018  262254,991  02.05.2021 12:56:46  841.189  177(168)  112,238(106,531)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG84496/2019  262254,991  02.05.2021 12:57:49  838.366  188(179)  119,214(113,507)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000976/2020  262254,991  02.05.2021 12:57:52  838.232  189(180)  119,848(114,141)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11442/2019  262254,991  02.05.2021 12:59:25  834.099  194(184)  123,018(116,677)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17079/2018  262254,991  02.05.2021 12:59:26  834.057  195(185)  123,653(117,311)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  GB47659/2019  262254,991  02.05.2021 12:59:30  833.879  196(186)  124,287(117,945)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11589/2019  262254,991  02.05.2021 12:59:40  833.437  197(187)  124,921(118,58)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11479/2019  262254,991  02.05.2021 12:59:42  833.349  198(188)  125,555(119,214)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17034/2018  262254,991  02.05.2021 13:01:11  829.441  205(195)  129,994(123,653)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000646/2020  262254,991  02.05.2021 13:02:31  825.956  214(203)  135,701(128,725)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG79654/2017  262254,991  02.05.2021 13:03:04  824.528  215(204)  136,335(129,36)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11520/2019  262254,991  02.05.2021 13:05:21  818.651  220(209)  139,505(132,53)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17005/2018  262254,991  02.05.2021 13:08:19  811.139  230(217)  145,847(137,603)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  GB47654/2019  262254,991  02.05.2021 13:11:24  803.477  240(227)  152,188(143,944)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000992/2020  262254,991  02.05.2021 13:12:48  800.046  245(232)  155,358(147,115)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11360/2019  262254,991  02.05.2021 13:16:14  791.754  258(242)  163,602(153,456)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG15403/2017  262254,991  02.05.2021 13:17:55  787.749  264(248)  167,406(157,261)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000678/2020  262254,991  02.05.2021 13:18:47  785.705  267(251)  169,309(159,163)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG030892/2020  262254,991  02.05.2021 13:20:15  782.267  271(255)  171,845(161,699)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11395/2019  262254,991  02.05.2021 13:20:15  782.262  272(256)  172,479(162,334)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG79651/2017  262254,991  02.05.2021 13:23:15  775.329  278(262)  176,284(166,138)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG69402/2018  262254,991  02.05.2021 13:25:59  769.115  288(272)  182,625(172,479)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  RO118982/2018  262254,991  02.05.2021 13:29:57  760.270  300(284)  190,235(180,089)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17085/2018  262254,991  02.05.2021 13:30:01  760.122  301(285)  190,869(180,723)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG24486/2017  262254,991  02.05.2021 13:30:10  759.792  302(286)  191,503(181,357)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG030883/2020  262254,991  02.05.2021 13:36:09  746.846  315(299)  199,746(189,601)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17029/2018  262254,991  02.05.2021 13:43:08  732.284  327(310)  207,356(196,576)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Орбени (09.05.2021)  BG17005/2018  349536,412  09.05.2021 12:42:30  1384.303  42(0)  39,511(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  RO118982/2018  349536,412  09.05.2021 12:42:34  1383.935  43(0)  40,452(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11589/2019  349536,412  09.05.2021 12:42:40  1383.388  44(0)  41,392(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11360/2019  349536,412  09.05.2021 12:46:02  1365.201  66(0)  62,088(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG000646/2020  349536,412  09.05.2021 12:47:15  1358.742  75(0)  70,555(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG17079/2018  349536,412  09.05.2021 12:47:18  1358.478  76(0)  71,496(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG24466/2017  349536,412  09.05.2021 12:47:39  1356.633  79(0)  74,318(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG15403/2017  349536,412  09.05.2021 12:47:43  1356.280  83(0)  78,081(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG79651/2017  349536,412  09.05.2021 12:48:52  1350.255  100(0)  94,073(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11580/2019  349536,412  09.05.2021 12:48:55  1349.994  101(0)  95,014(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11341/2019  349536,412  09.05.2021 12:48:56  1349.911  102(0)  95,955(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG000671/2020  349536,412  09.05.2021 12:49:02  1349.390  103(0)  96,896(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG000602/2020  349536,412  09.05.2021 12:49:04  1349.212  104(0)  97,836(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11555/2019  349536,412  09.05.2021 12:49:08  1348.869  107(0)  100,659(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG17009/2018  349536,412  09.05.2021 12:49:40  1346.095  112(0)  105,362(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG000954/2020  349536,412  09.05.2021 12:49:47  1345.494  113(0)  106,303(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG79685/2017  349536,412  09.05.2021 12:51:26  1337.002  141(0)  132,643(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG000614/2020  349536,412  09.05.2021 12:52:01  1334.022  147(0)  138,288(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG030872/2020  349536,412  09.05.2021 12:52:04  1333.767  148(0)  139,229(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG032053/2020  349536,412  09.05.2021 12:52:07  1333.513  150(0)  141,11(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG79654/2017  349536,412  09.05.2021 12:52:53  1329.627  165(0)  155,221(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG000633/2020  349536,412  09.05.2021 12:52:53  1329.617  166(0)  156,162(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG84500/2019  349536,412  09.05.2021 12:52:55  1329.455  168(0)  158,043(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG79658/2017  349536,412  09.05.2021 12:52:58  1329.203  172(0)  161,806(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG000976/2020  349536,412  09.05.2021 12:53:07  1328.445  174(0)  163,688(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11479/2019  349536,412  09.05.2021 12:53:54  1324.503  183(0)  172,154(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG84496/2019  349536,412  09.05.2021 12:54:15  1322.749  195(0)  183,443(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG030883/2020  349536,412  09.05.2021 12:54:21  1322.249  200(0)  188,147(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG17118/2018  349536,412  09.05.2021 12:54:24  1321.999  204(0)  191,91(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000954/2020  380408,207  15.05.2021 11:28:31  1274.327  40(0)  35,842(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG79685/2017  380408,207  15.05.2021 11:31:06  1263.395  70(0)  62,724(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11555/2019  380408,207  15.05.2021 11:36:14  1242.218  117(0)  104,839(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG032018/2020  380408,207  15.05.2021 11:36:45  1240.125  122(0)  109,319(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  GB47654/2019  380408,207  15.05.2021 11:39:09  1230.497  143(0)  128,136(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000673/2020  380408,207  15.05.2021 11:39:14  1230.167  144(0)  129,032(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11341/2019  380408,207  15.05.2021 11:39:30  1229.106  149(0)  133,513(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17042/2018  380408,207  15.05.2021 11:39:36  1228.709  150(0)  134,409(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11360/2019  380408,207  15.05.2021 11:40:28  1225.277  159(0)  142,473(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17034/2018  380408,207  15.05.2021 11:40:29  1225.214  160(0)  143,369(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17077/2018  380408,207  15.05.2021 11:40:34  1224.883  161(0)  144,265(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000648/2020  380408,207  15.05.2021 11:40:37  1224.686  163(0)  146,057(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000649/2020  380408,207  15.05.2021 11:40:38  1224.623  164(0)  146,953(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11589/2019  380408,207  15.05.2021 11:40:39  1224.556  165(0)  147,849(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11449/2019  380408,207  15.05.2021 11:40:40  1224.489  166(0)  148,746(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000668/2020  380408,207  15.05.2021 11:40:41  1224.426  167(0)  149,642(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11433/2019  380408,207  15.05.2021 11:40:41  1224.418  168(0)  150,538(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11519/2019  380408,207  15.05.2021 11:40:45  1224.162  169(0)  151,434(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000602/2020  380408,207  15.05.2021 11:40:53  1223.638  175(0)  156,81(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  RO118982/2018  380408,207  15.05.2021 11:41:08  1222.655  179(0)  160,394(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11345/2019  380408,207  15.05.2021 11:41:24  1221.606  185(0)  165,771(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11399/2019  380408,207  15.05.2021 11:41:24  1221.598  186(0)  166,667(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000965/2020  380408,207  15.05.2021 11:42:13  1218.410  194(0)  173,835(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11381/2019  380408,207  15.05.2021 11:42:15  1218.281  197(0)  176,523(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17026/2018  380408,207  15.05.2021 11:42:22  1217.825  198(0)  177,419(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11498/2019  380408,207  15.05.2021 11:43:05  1215.039  208(0)  186,38(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000646/2020  380408,207  15.05.2021 11:44:30  1209.565  220(0)  197,133(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11550/2019  380408,207  15.05.2021 11:44:31  1209.500  221(0)  198,029(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000638/2020  380408,207  15.05.2021 11:44:36  1209.181  222(0)  198,925(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG79685/2017  386412,44  23.05.2021 11:25:56  1185.558  56(83)  60,41(40,947)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG24466/2017  386412,44  23.05.2021 11:32:00  1163.893  69(120)  74,434(59,201)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17034/2018  386412,44  23.05.2021 11:32:30  1162.143  73(130)  78,749(64,134)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11555/2019  386412,44  23.05.2021 11:32:44  1161.329  75(132)  80,906(65,121)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11341/2019  386412,44  23.05.2021 11:35:12  1152.782  88(157)  94,93(77,454)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG000601/2020  386412,44  23.05.2021 11:35:14  1152.668  89(158)  96,009(77,948)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG026484/2020  386412,44  23.05.2021 11:35:18  1152.438  91(160)  98,166(78,934)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG000622/2020  386412,44  23.05.2021 11:35:26  1151.981  92(162)  99,245(79,921)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG000602/2020  386412,44  23.05.2021 11:35:35  1151.466  93(163)  100,324(80,414)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG032018/2020  386412,44  23.05.2021 11:38:23  1141.938  110(200)  118,662(98,668)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17029/2018  386412,44  23.05.2021 11:38:29  1141.601  111(203)  119,741(100,148)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17009/2018  386412,44  23.05.2021 11:39:19  1138.795  116(210)  125,135(103,601)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG000646/2020  386412,44  23.05.2021 11:39:56  1136.731  120(218)  129,45(107,548)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG000954/2020  386412,44  23.05.2021 11:41:09  1132.676  123(228)  132,686(112,481)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG004408/2020  386412,44  23.05.2021 11:41:45  1130.687  128(238)  138,08(117,415)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17005/2018  386412,44  23.05.2021 11:43:23  1125.310  137(259)  147,789(127,775)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG004407/2020  386412,44  23.05.2021 11:43:35  1124.655  138(262)  148,867(129,255)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17117/2018  386412,44  23.05.2021 11:44:16  1122.421  141(266)  152,104(131,228)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG000607/2020  386412,44  23.05.2021 11:44:42  1121.011  146(275)  157,497(135,668)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11464/2019  386412,44  23.05.2021 11:45:33  1118.253  149(284)  160,734(140,109)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG030884/2020  386412,44  23.05.2021 11:46:21  1115.670  150(292)  161,812(144,055)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11439/2019  386412,44  23.05.2021 11:46:27  1115.348  152(294)  163,97(145,042)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  GB47647/2019  386412,44  23.05.2021 11:46:47  1114.277  154(298)  166,127(147,015)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG79658/2017  386412,44  23.05.2021 11:47:08  1113.154  160(305)  172,6(150,469)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11479/2019  386412,44  23.05.2021 11:48:30  1108.787  173(329)  186,624(162,309)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG20493/2017  386412,44  23.05.2021 11:48:46  1107.939  176(333)  189,86(164,282)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11436/2019  386412,44  23.05.2021 11:49:32  1105.511  180(341)  194,175(168,229)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11580/2019  386412,44  23.05.2021 11:49:42  1104.983  184(345)  198,49(170,202)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  GB47659/2019  386412,44  23.05.2021 11:50:54  1101.204  194(360)  209,277(177,602)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11503/2019  386412,44  23.05.2021 11:50:55  1101.151  195(361)  210,356(178,096)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG000673/2020  386412,44  23.05.2021 11:52:06  1097.451  202(378)  217,907(186,482)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  GB47654/2019  386412,44  23.05.2021 11:52:50  1095.171  209(400)  225,458(197,336)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11341/2019  517119,923  30.05.2021 13:46:01  1273.641  50(0)  61,881(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG13603/2018  517119,923  30.05.2021 13:46:03  1273.538  51(0)  63,119(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG79658/2017  517119,923  30.05.2021 13:47:04  1270.356  56(0)  69,307(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG79685/2017  517119,923  30.05.2021 13:51:57  1255.298  73(0)  90,347(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11436/2019  517119,923  30.05.2021 13:52:09  1254.689  74(0)  91,584(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG84496/2019  517119,923  30.05.2021 13:55:32  1244.474  89(0)  110,149(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11497/2019  517119,923  30.05.2021 13:56:16  1242.279  93(0)  115,099(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG026484/2020  517119,923  30.05.2021 13:56:17  1242.232  94(0)  116,337(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11449/2019  517119,923  30.05.2021 14:00:46  1228.994  119(0)  147,277(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11550/2019  517119,923  30.05.2021 14:01:11  1227.780  126(0)  155,941(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG030884/2020  517119,923  30.05.2021 14:03:39  1220.630  146(0)  180,693(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004427/2020  517119,923  30.05.2021 14:03:40  1220.581  147(0)  181,931(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004408/2020  517119,923  30.05.2021 14:03:41  1220.535  149(0)  184,406(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG17005/2018  517119,923  30.05.2021 14:03:46  1220.293  151(0)  186,881(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11589/2019  517119,923  30.05.2021 14:03:49  1220.149  152(0)  188,119(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG000678/2020  517119,923  30.05.2021 14:03:51  1220.054  153(0)  189,356(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11453/2019  368887,9  06.06.2021 11:38:43  1323.521  1(0)  1,414(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG84497/2019  368887,9  06.06.2021 11:38:47  1323.208  2(0)  2,829(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11341/2019  368887,9  06.06.2021 11:38:49  1323.047  3(0)  4,243(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG000673/2020  368887,9  06.06.2021 11:39:44  1318.714  4(0)  5,658(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11377/2019  368887,9  06.06.2021 11:45:01  1294.266  50(0)  70,721(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG79685/2017  368887,9  06.06.2021 11:45:58  1289.967  51(0)  72,136(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG17118/2018  368887,9  06.06.2021 11:46:30  1287.567  53(0)  74,965(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG79696/2017  368887,9  06.06.2021 12:00:03  1229.421  76(0)  107,496(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG000907/2020  368887,9  06.06.2021 12:00:05  1229.286  77(0)  108,911(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG17072/2018  368887,9  06.06.2021 12:12:28  1180.566  106(0)  149,929(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11433/2019  368887,9  06.06.2021 12:18:30  1158.204  118(0)  166,902(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG15403/2017  368887,9  06.06.2021 12:18:45  1157.295  120(0)  169,731(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  RO118982/2018  368887,9  06.06.2021 12:22:24  1144.193  133(0)  188,119(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG000942/2020  368887,9  06.06.2021 12:22:27  1144.016  134(0)  189,533(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11442/2019  368887,9  06.06.2021 12:22:30  1143.838  135(0)  190,948(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG69402/2018  368887,9  06.06.2021 12:22:34  1143.601  136(0)  192,362(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG000954/2020  368887,9  06.06.2021 12:22:36  1143.484  137(0)  193,777(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG79651/2017  368887,9  06.06.2021 12:22:39  1143.307  138(0)  195,191(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11580/2019  368887,9  06.06.2021 12:23:07  1141.654  139(0)  196,605(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG000633/2020  368887,9  06.06.2021 12:23:29  1140.363  140(0)  198,02(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG026484/2020  561706,929  13.06.2021 14:45:35  984.444  6(11)  7,463(8,227)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG17005/2018  561706,929  13.06.2021 15:05:02  951.992  22(29)  27,363(21,69)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11479/2019  561706,929  13.06.2021 15:19:44  928.851  36(45)  44,776(33,657)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11377/2019  561706,929  13.06.2021 15:33:25  908.298  54(66)  67,164(49,364)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG004408/2020  561706,929  13.06.2021 15:34:58  906.027  56(68)  69,652(50,86)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG17051/2018  561706,929  13.06.2021 15:49:13  885.670  68(83)  84,577(62,079)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG17117/2018  561706,929  13.06.2021 15:53:23  879.890  70(85)  87,065(63,575)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG000907/2020  561706,929  13.06.2021 16:27:33  835.190  85(108)  105,721(80,778)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG84497/2019  561706,929  13.06.2021 16:28:38  833.847  86(110)  106,965(82,274)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11464/2019  561706,929  13.06.2021 16:29:01  833.372  88(113)  109,453(84,518)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG000648/2020  561706,929  13.06.2021 16:32:54  828.599  91(117)  113,184(87,509)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG000922/2020  561706,929  13.06.2021 16:33:02  828.436  93(119)  115,672(89,005)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11455/2019  561706,929  13.06.2021 16:39:06  821.089  103(130)  128,109(97,233)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11555/2019  561706,929  13.06.2021 16:43:48  815.486  114(141)  141,791(105,46)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG17007/2018  561706,929  13.06.2021 17:52:45  741.283  154(207)  191,542(154,824)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG79658/2017  561706,929  13.06.2021 18:30:34  706.046  162(223)  201,493(166,791)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  RO118982/2018  561706,929  13.06.2021 18:44:42  693.722  167(231)  207,711(172,775)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG24446/2017  561706,929  13.06.2021 19:01:49  679.361  175(245)  217,662(183,246)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  RO118984/2018  561706,929  13.06.2021 19:14:20  669.230  185(258)  230,1(192,969)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG000646/2020  561706,929  13.06.2021 19:18:28  665.950  187(262)  232,587(195,961)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11449/2019  561706,929  13.06.2021 19:23:36  661.922  188(265)  233,831(198,205)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  RO118974/2018  561706,929  13.06.2021 19:25:21  660.560  191(268)  237,562(200,449)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG79685/2017  154421,063  21.06.2021 09:52:45  1369.588  10(20)  39,526(45,147)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG000990/2020  154421,063  21.06.2021 09:57:14  1317.215  69(88)  272,727(198,646)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
Киев (26.06.2021)  BG79658/2017  783132,857  26.06.2021 15:46:53  1220.055  2(2)  4(1,451)  24(111)  500(1378)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG17117/2018  783132,857  26.06.2021 18:08:35  999.426  26(45)  52(32,656)  24(111)  500(1378)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG17011/2018  783132,857  26.06.2021 20:27:01  849.369  48(105)  96(76,197)  24(111)  500(1378)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG17034/2018  783132,857  27.06.2021 06:57:17  691.641  68(183)  136(132,801)  24(111)  500(1378)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG79696/2017  783132,857  27.06.2021 07:22:02  676.846  78(203)  156(147,315)  24(111)  500(1378)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG79685/2017  783132,857  27.06.2021 08:01:47  654.365  93(229)  186(166,183)  24(111)  500(1378)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG17029/2018  783132,857  27.06.2021 08:03:19  653.527  96(232)  192(168,36)  24(111)  500(1378)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  RO118984/2018  783132,857  27.06.2021 08:42:50  632.664  115(268)  230(194,485)  24(111)  500(1378)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG000664/2020  391856,335  27.06.2021 09:23:24  1643.693  4(4)  14,599(6,814)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11433/2019  391856,335  27.06.2021 09:23:26  1643.465  5(5)  18,248(8,518)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11439/2019  391856,335  27.06.2021 09:25:32  1629.117  9(12)  32,847(20,443)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG000942/2020  391856,335  27.06.2021 09:26:35  1622.036  11(14)  40,146(23,85)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG000648/2020  391856,335  27.06.2021 09:26:36  1621.922  12(15)  43,796(25,554)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG15403/2017  391856,335  27.06.2021 09:26:42  1621.251  13(16)  47,445(27,257)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG000673/2020  391856,335  27.06.2021 09:26:46  1620.802  15(18)  54,745(30,664)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  RO118974/2018  391856,335  27.06.2021 09:28:25  1609.815  17(22)  62,044(37,479)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11377/2019  391856,335  27.06.2021 09:28:33  1608.936  18(23)  65,693(39,182)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11395/2019  391856,335  27.06.2021 09:31:35  1589.146  21(32)  76,642(54,514)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11559/2019  391856,335  27.06.2021 09:31:52  1587.318  22(34)  80,292(57,922)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  RO118982/2018  391856,335  27.06.2021 09:32:16  1584.750  23(35)  83,942(59,625)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG000990/2020  391856,335  27.06.2021 09:32:24  1583.898  24(37)  87,591(63,032)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG026484/2020  391856,335  27.06.2021 09:32:52  1580.914  26(40)  94,891(68,143)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG000646/2020  391856,335  27.06.2021 09:34:52  1568.260  33(51)  120,438(86,882)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG17005/2018  391856,335  27.06.2021 09:35:35  1563.779  36(57)  131,387(97,104)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG000922/2020  391856,335  27.06.2021 09:37:12  1553.752  38(63)  138,686(107,325)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11520/2019  391856,335  27.06.2021 09:40:13  1535.385  39(71)  142,336(120,954)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  GB47659/2019  391856,335  27.06.2021 09:40:41  1532.587  40(72)  145,985(122,658)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG17009/2018  391856,335  27.06.2021 09:43:10  1517.841  46(80)  167,883(136,286)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11464/2019  391856,335  27.06.2021 09:43:57  1513.251  55(89)  200,73(151,618)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  GB47647/2019  391856,335  27.06.2021 09:48:12  1488.816  64(107)  233,577(182,283)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG11429/2019  964686,412  11.07.2021 08:59:23  954.773  12(26)  29,925(22,472)  26(90)  401(1157)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG79685/2017  964686,412  11.07.2021 09:42:25  915.769  15(42)  37,406(36,301)  26(90)  401(1157)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG11360/2019  964686,412  11.07.2021 10:35:10  872.098  24(59)  59,85(50,994)  26(90)  401(1157)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG11479/2019  964686,412  11.07.2021 11:37:11  825.801  33(77)  82,294(66,551)  26(90)  401(1157)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG79696/2017  964686,412  12.07.2021 07:13:13  501.340  77(185)  192,02(159,896)  26(90)  401(1157)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG17026/2018  964686,412  12.07.2021 08:40:23  479.613  81(195)  201,995(168,539)  26(90)  401(1157)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  RO118984/2018  964686,412  12.07.2021 16:04:47  392.822  91(226)  226,933(195,333)  26(90)  401(1157)  Клубно(Национално) 
Харков 2 (30.07.2021)  BG11479/2019  964618,573  01.08.2021 10:22:26  474.146  18(41)  114,65(106,218)  22(59)  157(386)  Клубно(Национално) 
Харков 2 (30.07.2021)  BG17034/2018  964618,573  01.08.2021 19:44:24  371.522  30(63)  191,083(163,212)  22(59)  157(386)  Клубно(Национално) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BG005041/2021  345228,154  30.08.2021 13:12:39  1104.200  6(0)  27,523(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BG005225/2021  345228,154  30.08.2021 13:58:54  961.906  39(0)  178,899(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Генерален майстор      1409,098  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Генерален майстор      1409,098  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG79685/2017  Женски  312,269  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11555/2019  Мъжки  357,871  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000673/2020  Женски  389,249  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11341/2019  Женски  15  398,673  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17005/2018  Женски  16  413,875  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11589/2019  Мъжки  10  506,405  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000646/2020  Мъжки  590,843  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO118982/2018  Женски  22  606,914  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11555/2019  Мъжки  21  357,871  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17005/2018  Женски  36  413,875  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000646/2020  Мъжки  28  590,843  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO118982/2018  Женски  71  606,914  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG79685/2017  Женски  49  312,269  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11555/2019  Мъжки  43  357,871  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000673/2020  Женски  54  389,249  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11341/2019  Женски  77  398,673  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17005/2018  Женски  80  413,875  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11589/2019  Мъжки  73  506,405  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000646/2020  Мъжки  57  590,843  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO118982/2018  Женски  132  606,914  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11341/2019  Женски  14  239,533  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG79685/2017  Женски  16  266,154  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026484/2020  Женски  270,877  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17005/2018  Женски  17  286,08  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG000673/2020  Женски  351,836  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11555/2019  Мъжки  11  376,079  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  24  433,246  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG000954/2020  Женски  11  448,403  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG000646/2020  Мъжки  14  460,946  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG79658/2017  Женски  26  548,373  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11589/2019  Мъжки  14  563,349  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  13  823,516  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026484/2020  Женски  20  270,877  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17005/2018  Женски  32  286,08  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG79685/2017  Женски  39  326,661  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11341/2019  Женски  47  368,803  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11555/2019  Мъжки  29  376,079  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  55  433,246  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG000646/2020  Мъжки  50  460,946  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG79658/2017  Женски  65  548,373  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11341/2019  Женски  35  239,533  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG79685/2017  Женски  43  266,154  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026484/2020  Женски  30  270,877  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17005/2018  Женски  48  286,08  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG000673/2020  Женски  39  351,836  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11555/2019  Мъжки  45  376,079  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  81  433,246  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG000954/2020  Женски  55  448,403  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.