БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Желязко К. Николов
Ширина/Дължина 43:17:47.10/27:42:04.20

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Сандово (25.04.2021)  BG11242/2019  145956,218  25.04.2021 12:07:29  1144.907  15(0)  9,381(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG027517/2020  145956,218  25.04.2021 12:07:30  1144.755  16(0)  10,006(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006149/2020  145956,218  25.04.2021 12:07:30  1144.737  17(0)  10,632(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006155/2020  145956,218  25.04.2021 12:08:14  1138.211  23(0)  14,384(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006157/2020  145956,218  25.04.2021 12:08:15  1138.060  24(0)  15,009(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11244/2019  145956,218  25.04.2021 12:09:04  1130.856  25(0)  15,635(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11216/2019  145956,218  25.04.2021 12:09:05  1130.716  26(0)  16,26(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006171/2020  145956,218  25.04.2021 12:09:06  1130.567  27(0)  16,886(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG22061/2017  145956,218  25.04.2021 12:09:26  1127.658  33(0)  20,638(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG22002/2017  145956,218  25.04.2021 12:09:55  1123.457  39(0)  24,39(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006138/2020  145956,218  25.04.2021 12:09:58  1123.025  41(0)  25,641(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11243/2019  145956,218  25.04.2021 12:10:10  1121.300  49(0)  30,644(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006170/2020  145956,218  25.04.2021 12:10:12  1121.016  51(0)  31,895(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG69369/2018  145956,218  25.04.2021 12:11:02  1113.889  65(0)  40,65(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG027525/2020  145956,218  25.04.2021 12:11:03  1113.745  67(0)  41,901(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006133/2020  145956,218  25.04.2021 12:11:29  1110.077  79(0)  49,406(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006164/2020  145956,218  25.04.2021 12:12:33  1101.141  116(0)  72,545(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006197/2020  145956,218  25.04.2021 12:12:37  1100.585  118(0)  73,796(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  FR314064/2019  145956,218  25.04.2021 12:12:54  1098.241  122(0)  76,298(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11241/2019  145956,218  25.04.2021 12:12:55  1098.100  123(0)  76,923(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006105/2020  145956,218  25.04.2021 12:12:57  1097.828  124(0)  77,548(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006125/2020  145956,218  25.04.2021 12:13:10  1096.039  126(0)  78,799(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG14563/2018  145956,218  25.04.2021 12:14:07  1088.275  148(0)  92,558(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006137/2020  145956,218  25.04.2021 12:14:10  1087.870  149(0)  93,183(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG14564/2018  145956,218  25.04.2021 12:14:13  1087.464  153(0)  95,685(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG14502/2018  145956,218  25.04.2021 12:14:15  1087.197  154(0)  96,31(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11224/2019  145956,218  25.04.2021 12:14:30  1085.176  156(0)  97,561(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11291/2019  145956,218  25.04.2021 12:14:31  1085.039  157(0)  98,186(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG69366/2018  145956,218  25.04.2021 12:14:33  1084.773  158(0)  98,812(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11226/2019  145956,218  25.04.2021 12:14:36  1084.370  160(0)  100,063(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG027502/2020  145956,218  25.04.2021 12:14:37  1084.233  161(0)  100,688(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006193/2020  145956,218  25.04.2021 12:14:46  1083.026  166(0)  103,815(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11215/2019  145956,218  25.04.2021 12:16:02  1072.947  205(0)  128,205(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG14514/2018  145956,218  25.04.2021 12:16:14  1071.372  209(0)  130,707(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006180/2020  145956,218  25.04.2021 12:16:40  1067.970  220(0)  137,586(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006134/2020  145956,218  25.04.2021 12:17:33  1061.114  240(0)  150,094(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG027522/2020  145956,218  25.04.2021 12:17:34  1060.983  241(0)  150,719(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006108/2020  145956,218  25.04.2021 12:19:28  1046.529  288(0)  180,113(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11199/2019  145956,218  25.04.2021 12:20:20  1040.071  315(0)  196,998(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Фокшани (02.05.2021)  BG69369/2018  253503,913  02.05.2021 11:54:39  1015.437  12(12)  7,609(7,609)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11215/2019  253503,913  02.05.2021 11:55:09  1013.408  14(14)  8,878(8,878)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG14578/2018  253503,913  02.05.2021 11:59:37  995.628  22(20)  13,951(12,682)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG027555/2020  253503,913  02.05.2021 11:59:39  995.499  23(21)  14,585(13,316)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG14563/2018  253503,913  02.05.2021 12:00:23  992.642  25(23)  15,853(14,585)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11244/2019  253503,913  02.05.2021 12:02:34  984.225  31(28)  19,658(17,755)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11239/2019  253503,913  02.05.2021 12:15:21  937.688  73(68)  46,29(43,12)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11243/2019  253503,913  02.05.2021 12:31:14  885.656  119(112)  75,46(71,021)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11216/2019  253503,913  02.05.2021 12:31:17  885.501  120(113)  76,094(71,655)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11242/2019  253503,913  02.05.2021 12:31:17  885.495  121(114)  76,728(72,289)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG006137/2020  253503,913  02.05.2021 12:40:29  857.931  158(149)  100,19(94,483)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11225/2019  253503,913  02.05.2021 12:42:17  852.736  165(156)  104,629(98,922)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG14502/2018  253503,913  02.05.2021 12:49:30  832.525  199(189)  126,189(119,848)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG69366/2018  253503,913  02.05.2021 13:02:13  799.150  248(234)  157,261(148,383)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG14514/2018  253503,913  02.05.2021 13:16:13  765.371  291(275)  184,528(174,382)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Орбени (09.05.2021)  FR314064/2019  341533,527  09.05.2021 12:34:08  1398.965  9(0)  8,467(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11216/2019  341533,527  09.05.2021 12:35:22  1391.929  24(0)  22,578(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006137/2020  341533,527  09.05.2021 12:35:23  1391.839  25(0)  23,518(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11243/2019  341533,527  09.05.2021 12:35:24  1391.742  26(0)  24,459(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG69366/2018  341533,527  09.05.2021 12:35:25  1391.646  27(0)  25,4(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006154/2020  341533,527  09.05.2021 12:35:32  1390.988  31(0)  29,163(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG14578/2018  341533,527  09.05.2021 12:35:34  1390.796  32(0)  30,103(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11241/2019  341533,527  09.05.2021 12:35:45  1389.760  34(0)  31,985(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11239/2019  341533,527  09.05.2021 12:35:48  1389.477  35(0)  32,926(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006193/2020  341533,527  09.05.2021 12:35:48  1389.466  36(0)  33,866(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG14514/2018  341533,527  09.05.2021 12:35:48  1389.460  37(0)  34,807(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006109/2020  341533,527  09.05.2021 12:35:50  1389.291  38(0)  35,748(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11242/2019  341533,527  09.05.2021 12:35:54  1388.912  39(0)  36,689(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006172/2020  341533,527  09.05.2021 12:36:38  1384.784  41(0)  38,57(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006115/2020  341533,527  09.05.2021 12:37:45  1378.541  47(0)  44,214(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG14502/2018  341533,527  09.05.2021 12:38:23  1375.028  57(0)  53,622(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11199/2019  341533,527  09.05.2021 12:38:31  1374.286  58(0)  54,563(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11178/2019  341533,527  09.05.2021 12:38:51  1372.447  59(0)  55,503(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG14563/2018  341533,527  09.05.2021 12:42:49  1350.912  93(0)  87,488(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11291/2019  341533,527  09.05.2021 12:42:56  1350.292  99(0)  93,133(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006129/2020  341533,527  09.05.2021 12:44:05  1344.181  117(0)  110,066(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006184/2020  341533,527  09.05.2021 12:44:43  1340.835  126(0)  118,532(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG14502/2018  362829,2  15.05.2021 11:09:36  1297.672  3(0)  2,688(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006192/2020  362829,2  15.05.2021 11:09:53  1296.360  4(0)  3,584(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG22061/2017  362829,2  15.05.2021 11:11:14  1290.137  6(0)  5,376(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11241/2019  362829,2  15.05.2021 11:11:50  1287.391  16(0)  14,337(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG027517/2020  362829,2  15.05.2021 11:11:50  1287.382  17(0)  15,233(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11242/2019  362829,2  15.05.2021 11:11:53  1287.162  18(0)  16,129(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG69366/2018  362829,2  15.05.2021 11:12:03  1286.400  20(0)  17,921(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG14564/2018  362829,2  15.05.2021 11:12:09  1285.944  21(0)  18,817(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG027555/2020  362829,2  15.05.2021 11:12:18  1285.261  23(0)  20,609(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11291/2019  362829,2  15.05.2021 11:13:58  1277.716  31(0)  27,778(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006138/2020  362829,2  15.05.2021 11:14:00  1277.568  32(0)  28,674(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006109/2020  362829,2  15.05.2021 11:14:15  1276.444  33(0)  29,57(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006183/2020  362829,2  15.05.2021 11:14:42  1274.426  39(0)  34,946(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11224/2019  362829,2  15.05.2021 11:14:44  1274.279  41(0)  36,738(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG027525/2020  362829,2  15.05.2021 11:14:45  1274.203  42(0)  37,634(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11239/2019  362829,2  15.05.2021 11:14:45  1274.194  43(0)  38,53(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11243/2019  362829,2  15.05.2021 11:14:47  1274.055  44(0)  39,427(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006154/2020  362829,2  15.05.2021 11:14:47  1274.046  45(0)  40,323(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006193/2020  362829,2  15.05.2021 11:14:50  1273.831  46(0)  41,219(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006115/2020  362829,2  15.05.2021 11:14:50  1273.822  47(0)  42,115(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11199/2019  362829,2  15.05.2021 11:14:52  1273.679  48(0)  43,011(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006137/2020  362829,2  15.05.2021 11:15:55  1269.002  56(0)  50,179(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG14514/2018  362829,2  15.05.2021 11:16:18  1267.304  62(0)  55,556(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11244/2019  362829,2  15.05.2021 11:16:48  1265.095  66(0)  59,14(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006172/2020  362829,2  15.05.2021 11:17:00  1264.213  67(0)  60,036(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006134/2020  362829,2  15.05.2021 11:17:36  1261.576  73(0)  65,412(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006117/2020  362829,2  15.05.2021 11:17:39  1261.357  74(0)  66,308(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11178/2019  362829,2  15.05.2021 11:17:41  1261.212  75(0)  67,204(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11226/2019  362829,2  15.05.2021 11:18:34  1257.348  81(0)  72,581(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006184/2020  362829,2  15.05.2021 11:18:35  1257.278  82(0)  73,477(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006133/2020  362829,2  15.05.2021 11:19:25  1253.655  90(0)  80,645(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11216/2019  362829,2  15.05.2021 11:19:25  1253.651  91(0)  81,541(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG14563/2018  362829,2  15.05.2021 11:19:42  1252.431  93(0)  83,333(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG14578/2018  362829,2  15.05.2021 11:21:48  1243.417  111(0)  99,462(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006149/2020  362829,2  15.05.2021 11:21:48  1243.409  112(0)  100,358(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006180/2020  362829,2  15.05.2021 11:21:50  1243.277  114(0)  102,151(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11215/2019  362829,2  15.05.2021 11:22:47  1239.243  123(0)  110,215(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11266/2019  362829,2  15.05.2021 11:23:07  1237.831  127(0)  113,799(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11225/2019  362829,2  15.05.2021 11:23:07  1237.826  128(0)  114,695(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG027501/2020  362829,2  15.05.2021 11:24:18  1232.855  134(0)  120,072(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11238/2019  362829,2  15.05.2021 11:26:37  1223.225  177(0)  158,602(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006125/2020  362829,2  15.05.2021 11:26:40  1223.018  178(0)  159,498(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006166/2020  362829,2  15.05.2021 11:29:04  1213.204  214(0)  191,756(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11216/2019  378279,114  23.05.2021 11:03:47  1245.228  1(2)  1,079(0,987)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11243/2019  378279,114  23.05.2021 11:03:47  1245.220  2(3)  2,157(1,48)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG006109/2020  378279,114  23.05.2021 11:03:47  1245.212  3(5)  3,236(2,467)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG006193/2020  378279,114  23.05.2021 11:03:49  1245.089  4(6)  4,315(2,96)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG14564/2018  378279,114  23.05.2021 11:05:58  1236.340  5(9)  5,394(4,44)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG14563/2018  378279,114  23.05.2021 11:05:59  1236.275  6(10)  6,472(4,933)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG69366/2018  378279,114  23.05.2021 11:06:00  1236.206  7(11)  7,551(5,427)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG027555/2020  378279,114  23.05.2021 11:06:43  1233.316  8(13)  8,63(6,413)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11239/2019  378279,114  23.05.2021 11:07:37  1229.708  10(15)  10,787(7,4)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG006125/2020  378279,114  23.05.2021 11:07:37  1229.704  11(16)  11,866(7,893)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11238/2019  378279,114  23.05.2021 11:07:37  1229.696  12(17)  12,945(8,387)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG006154/2020  378279,114  23.05.2021 11:07:39  1229.576  14(19)  15,102(9,373)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11224/2019  378279,114  23.05.2021 11:07:41  1229.444  15(20)  16,181(9,867)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG69369/2018  378279,114  23.05.2021 11:09:00  1224.204  19(26)  20,496(12,827)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG006137/2020  378279,114  23.05.2021 11:10:37  1217.831  21(28)  22,654(13,814)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG006129/2020  378279,114  23.05.2021 11:11:03  1216.136  22(30)  23,732(14,8)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  FR314064/2019  378279,114  23.05.2021 11:12:02  1212.305  26(35)  28,047(17,267)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11241/2019  378279,114  23.05.2021 11:12:03  1212.239  27(36)  29,126(17,76)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG14502/2018  378279,114  23.05.2021 11:12:06  1212.045  28(37)  30,205(18,254)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG006183/2020  378279,114  23.05.2021 11:12:09  1211.850  29(38)  31,284(18,747)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11242/2019  378279,114  23.05.2021 11:12:32  1210.365  30(40)  32,362(19,734)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11226/2019  378279,114  23.05.2021 11:12:33  1210.300  31(41)  33,441(20,227)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG14514/2018  378279,114  23.05.2021 11:13:44  1205.736  35(49)  37,756(24,174)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11266/2019  378279,114  23.05.2021 11:15:04  1200.631  42(61)  45,307(30,094)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG14578/2018  378279,114  23.05.2021 11:15:10  1200.250  43(62)  46,386(30,587)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG006170/2020  378279,114  23.05.2021 11:15:13  1200.059  44(63)  47,465(31,08)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11291/2019  378279,114  23.05.2021 11:15:34  1198.728  46(65)  49,622(32,067)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG006180/2020  378279,114  23.05.2021 11:15:35  1198.668  47(66)  50,701(32,56)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG006149/2020  378279,114  23.05.2021 11:15:37  1198.538  48(67)  51,78(33,054)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG006138/2020  378279,114  23.05.2021 11:17:21  1191.993  51(72)  55,016(35,52)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG027522/2020  378279,114  23.05.2021 11:32:56  1136.202  121(220)  130,529(108,535)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG027517/2020  378279,114  23.05.2021 11:35:10  1128.629  131(245)  141,316(120,868)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG006115/2020  378279,114  23.05.2021 11:35:13  1128.460  132(246)  142,395(121,362)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG69368/2018  378279,114  23.05.2021 11:43:34  1101.034  196(362)  211,435(178,589)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG006172/2020  378279,114  23.05.2021 11:43:35  1100.983  197(363)  212,513(179,082)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11242/2019  509062,201  30.05.2021 13:17:56  1346.964  2(0)  2,475(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG006183/2020  509062,201  30.05.2021 13:19:46  1340.459  3(0)  3,713(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG027517/2020  509062,201  30.05.2021 13:19:47  1340.403  4(0)  4,95(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG14502/2018  509062,201  30.05.2021 13:20:10  1339.049  5(0)  6,188(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG14514/2018  509062,201  30.05.2021 13:20:11  1338.993  6(0)  7,426(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG006125/2020  509062,201  30.05.2021 13:24:37  1323.556  16(0)  19,802(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11243/2019  509062,201  30.05.2021 13:24:37  1323.553  17(0)  21,04(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11239/2019  509062,201  30.05.2021 13:24:39  1323.443  18(0)  22,277(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG006138/2020  509062,201  30.05.2021 13:24:40  1323.384  19(0)  23,515(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG006129/2020  509062,201  30.05.2021 13:25:11  1321.611  20(0)  24,752(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG006192/2020  509062,201  30.05.2021 13:32:37  1296.587  27(0)  33,416(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11226/2019  509062,201  30.05.2021 13:33:16  1294.444  29(0)  35,891(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG006154/2020  509062,201  30.05.2021 13:33:19  1294.280  30(0)  37,129(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG69366/2018  509062,201  30.05.2021 13:36:52  1282.702  37(0)  45,792(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG14578/2018  509062,201  30.05.2021 13:36:52  1282.699  38(0)  47,03(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG006109/2020  509062,201  30.05.2021 13:36:53  1282.651  40(0)  49,505(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG006180/2020  509062,201  30.05.2021 13:36:55  1282.541  41(0)  50,743(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG027555/2020  509062,201  30.05.2021 13:37:00  1282.273  42(0)  51,98(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11224/2019  509062,201  30.05.2021 13:37:00  1282.266  43(0)  53,218(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG006170/2020  509062,201  30.05.2021 13:37:31  1280.605  46(0)  56,931(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG006184/2020  509062,201  30.05.2021 13:40:39  1270.591  55(0)  68,069(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG006172/2020  509062,201  30.05.2021 13:42:32  1264.647  62(0)  76,733(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11216/2019  509062,201  30.05.2021 13:42:45  1263.966  63(0)  77,97(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11238/2019  509062,201  30.05.2021 13:42:45  1263.959  64(0)  79,208(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11199/2019  509062,201  30.05.2021 13:42:47  1263.862  65(0)  80,446(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG14563/2018  509062,201  30.05.2021 13:42:47  1263.856  66(0)  81,683(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG006117/2020  509062,201  30.05.2021 13:45:45  1254.620  75(0)  92,822(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG14564/2018  509062,201  30.05.2021 13:47:54  1248.007  84(0)  103,96(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11215/2019  509062,201  30.05.2021 13:51:38  1236.689  106(0)  131,188(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG006199/2020  509062,201  30.05.2021 13:54:18  1228.728  120(0)  148,515(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG006137/2020  509062,201  30.05.2021 13:55:24  1225.475  133(0)  164,604(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11291/2019  509062,201  30.05.2021 13:57:37  1218.969  156(0)  193,069(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG027525/2020  360660,89  06.06.2021 11:34:49  1312.367  9(0)  12,73(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG14502/2018  360660,89  06.06.2021 11:34:51  1312.210  10(0)  14,144(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11241/2019  360660,89  06.06.2021 11:35:18  1310.065  13(0)  18,388(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11215/2019  360660,89  06.06.2021 11:35:19  1309.984  14(0)  19,802(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG69366/2018  360660,89  06.06.2021 11:35:57  1306.979  27(0)  38,19(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11244/2019  360660,89  06.06.2021 11:52:36  1232.607  74(0)  104,668(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG69368/2018  360660,89  06.06.2021 11:52:59  1230.996  75(0)  106,082(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  FR314064/2019  360660,89  06.06.2021 12:06:47  1175.622  111(0)  157,001(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG006154/2020  360660,89  06.06.2021 12:08:06  1170.597  112(0)  158,416(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG69369/2018  554065,064  13.06.2021 14:24:33  1008.216  3(7)  3,731(5,236)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11226/2019  554065,064  13.06.2021 14:43:29  974.638  13(18)  16,169(13,463)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG14502/2018  554065,064  13.06.2021 14:45:00  972.044  15(20)  18,657(14,959)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG14578/2018  554065,064  13.06.2021 14:45:02  971.988  16(21)  19,9(15,707)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG006171/2020  554065,064  13.06.2021 15:13:59  925.010  38(49)  47,264(36,649)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG14563/2018  554065,064  13.06.2021 15:18:48  917.630  46(56)  57,214(41,885)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG69368/2018  554065,064  13.06.2021 15:22:42  911.741  51(62)  63,433(46,372)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG006184/2020  554065,064  13.06.2021 15:24:18  909.347  52(64)  64,677(47,868)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11215/2019  554065,064  13.06.2021 15:25:33  907.485  55(67)  68,408(50,112)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11241/2019  554065,064  13.06.2021 15:37:23  890.232  65(79)  80,846(59,088)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG006138/2020  554065,064  13.06.2021 15:43:22  881.754  69(84)  85,821(62,827)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11239/2019  554065,064  13.06.2021 16:00:39  858.151  77(95)  95,771(71,055)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11238/2019  554065,064  13.06.2021 16:01:58  856.404  78(97)  97,015(72,55)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG006180/2020  554065,064  13.06.2021 16:11:00  844.611  83(105)  103,234(78,534)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG027525/2020  554065,064  13.06.2021 16:20:09  832.993  89(114)  110,697(85,266)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG006149/2020  554065,064  13.06.2021 16:21:30  831.305  90(115)  111,94(86,013)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11266/2019  554065,064  13.06.2021 16:30:00  820.837  104(131)  129,353(97,981)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11225/2019  554065,064  13.06.2021 16:56:21  789.998  134(169)  166,667(126,402)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11216/2019  554065,064  13.06.2021 17:11:22  773.437  145(190)  180,348(142,109)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG11226/2019  145660,525  21.06.2021 09:47:00  1361.313  12(22)  47,431(49,661)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG11241/2019  145660,525  21.06.2021 09:47:00  1361.288  13(23)  51,383(51,919)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG11215/2019  145660,525  21.06.2021 09:47:01  1361.097  14(24)  55,336(54,176)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG11291/2019  145660,525  21.06.2021 09:47:02  1360.868  15(25)  59,289(56,433)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG11216/2019  145660,525  21.06.2021 09:47:02  1360.868  16(26)  63,241(58,691)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG14564/2018  145660,525  21.06.2021 09:47:03  1360.677  17(27)  67,194(60,948)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG006192/2020  145660,525  21.06.2021 09:47:03  1360.652  18(28)  71,146(63,205)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG11178/2019  145660,525  21.06.2021 09:47:03  1360.639  19(29)  75,099(65,463)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG69366/2018  145660,525  21.06.2021 09:47:04  1360.461  20(30)  79,051(67,72)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG11224/2019  145660,525  21.06.2021 09:47:05  1360.258  21(31)  83,004(69,977)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG11239/2019  145660,525  21.06.2021 09:47:06  1360.042  22(32)  86,957(72,235)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG11199/2019  145660,525  21.06.2021 09:47:06  1360.017  23(33)  90,909(74,492)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG69369/2018  145660,525  21.06.2021 09:47:06  1360.004  24(34)  94,862(76,749)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG006149/2020  145660,525  21.06.2021 09:47:07  1359.826  25(36)  98,814(81,264)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG14514/2018  145660,525  21.06.2021 09:47:07  1359.814  26(37)  102,767(83,521)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG11242/2019  145660,525  21.06.2021 09:47:08  1359.623  27(38)  106,719(85,779)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG11225/2019  145660,525  21.06.2021 09:47:09  1359.408  28(40)  110,672(90,293)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG14502/2018  145660,525  21.06.2021 09:47:18  1357.507  31(43)  122,53(97,065)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG11243/2019  145660,525  21.06.2021 09:47:41  1352.679  38(51)  150,198(115,124)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG22061/2017  145660,525  21.06.2021 09:47:52  1350.372  39(53)  154,15(119,639)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG11238/2019  145660,525  21.06.2021 09:47:56  1349.546  41(55)  162,055(124,153)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG14563/2018  145660,525  21.06.2021 09:47:57  1349.333  42(56)  166,008(126,411)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG006138/2020  145660,525  21.06.2021 09:47:57  1349.308  43(57)  169,96(128,668)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG006180/2020  145660,525  21.06.2021 09:47:59  1348.921  44(58)  173,913(130,926)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG006193/2020  145660,525  21.06.2021 09:48:00  1348.709  45(60)  177,866(135,44)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG006154/2020  145660,525  21.06.2021 09:48:01  1348.496  46(61)  181,818(137,698)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG027555/2020  145660,525  21.06.2021 09:48:25  1343.521  47(63)  185,771(142,212)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG69368/2018  145660,525  21.06.2021 09:48:31  1342.283  48(64)  189,723(144,47)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG006133/2020  145660,525  21.06.2021 09:48:32  1342.085  49(65)  193,676(146,727)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG14578/2018  145660,525  21.06.2021 09:48:32  1342.060  50(66)  197,628(148,984)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11239/2019  383722,149  27.06.2021 09:37:45  1518.189  44(78)  160,584(132,879)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11216/2019  383722,149  27.06.2021 09:37:48  1517.888  45(79)  164,234(134,583)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11225/2019  383722,149  27.06.2021 09:37:53  1517.390  47(81)  171,533(137,99)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11291/2019  383722,149  27.06.2021 09:37:55  1517.186  48(82)  175,182(139,693)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG006109/2020  383722,149  27.06.2021 09:37:57  1516.988  49(83)  178,832(141,397)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG69368/2018  383722,149  27.06.2021 09:37:58  1516.886  50(84)  182,482(143,101)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG69369/2018  383722,149  27.06.2021 09:38:03  1516.389  51(85)  186,131(144,804)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG006134/2020  383722,149  27.06.2021 09:38:14  1515.293  52(86)  189,781(146,508)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG006149/2020  383722,149  27.06.2021 09:38:16  1515.089  53(87)  193,431(148,211)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG14564/2018  383722,149  27.06.2021 09:39:37  1507.056  57(95)  208,029(161,84)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG006193/2020  383722,149  27.06.2021 09:41:57  1493.373  61(102)  222,628(173,765)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG14514/2018  383722,149  27.06.2021 09:44:28  1478.886  68(117)  248,175(199,319)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001019/2021  137655,746  09.08.2021 08:09:53  1252.748  18(0)  52,174(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001128/2021  137655,746  09.08.2021 08:09:53  1252.726  19(0)  55,072(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001086/2021  137655,746  09.08.2021 08:09:54  1252.555  20(0)  57,971(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001095/2021  137655,746  09.08.2021 08:09:56  1252.179  21(0)  60,87(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001093/2021  137655,746  09.08.2021 08:09:57  1251.985  22(0)  63,768(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001005/2021  137655,746  09.08.2021 08:09:57  1251.962  23(0)  66,667(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001081/2021  137655,746  09.08.2021 08:09:57  1251.951  24(0)  69,565(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001094/2021  137655,746  09.08.2021 08:09:58  1251.791  25(0)  72,464(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001160/2021  137655,746  09.08.2021 08:10:01  1251.222  26(0)  75,362(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001014/2021  137655,746  09.08.2021 08:10:02  1251.041  27(0)  78,261(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001088/2021  137655,746  09.08.2021 08:10:05  1250.472  29(0)  84,058(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001078/2021  137655,746  09.08.2021 08:10:34  1244.998  30(0)  86,957(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001068/2021  137655,746  09.08.2021 08:10:37  1244.436  31(0)  89,855(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001082/2021  137655,746  09.08.2021 08:11:41  1232.558  35(0)  101,449(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001017/2021  137655,746  09.08.2021 08:11:43  1232.183  36(0)  104,348(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001120/2021  137655,746  09.08.2021 08:11:43  1232.172  37(0)  107,246(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001085/2021  137655,746  09.08.2021 08:13:12  1216.040  43(0)  124,638(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001011/2021  137655,746  09.08.2021 08:13:15  1215.503  45(0)  130,435(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001008/2021  137655,746  09.08.2021 08:13:16  1215.321  46(0)  133,333(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001041/2021  137655,746  09.08.2021 08:13:18  1214.967  47(0)  136,232(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001025/2021  137655,746  09.08.2021 08:13:21  1214.431  48(0)  139,13(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001097/2021  137655,746  09.08.2021 08:13:22  1214.249  49(0)  142,029(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001087/2021  137655,746  09.08.2021 08:13:22  1214.238  50(0)  144,928(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001003/2021  137655,746  09.08.2021 08:15:20  1193.550  52(0)  150,725(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001045/2021  137655,746  09.08.2021 08:15:23  1193.033  53(0)  153,623(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001109/2021  137655,746  09.08.2021 08:15:24  1192.857  54(0)  156,522(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001010/2021  137655,746  09.08.2021 08:15:25  1192.682  55(0)  159,42(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001072/2021  137655,746  09.08.2021 08:15:25  1192.671  56(0)  162,319(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001112/2021  137655,746  09.08.2021 08:15:31  1191.649  58(0)  168,116(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001144/2021  137655,746  09.08.2021 08:15:32  1191.484  59(0)  171,014(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001004/2021  137655,746  09.08.2021 08:16:34  1180.915  60(0)  173,913(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001092/2021  137655,746  09.08.2021 08:16:47  1178.731  61(0)  176,812(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001048/2021  137655,746  09.08.2021 08:16:49  1178.388  63(0)  182,609(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001075/2021  137655,746  09.08.2021 08:16:50  1178.227  64(0)  185,507(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BG001076/2021  137655,746  09.08.2021 08:16:52  1177.884  66(0)  191,304(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001097/2021  174037,767  16.08.2021 08:50:31  1156.267  2(0)  6,192(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001093/2021  174037,767  16.08.2021 08:50:32  1156.144  3(0)  9,288(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001160/2021  174037,767  16.08.2021 08:50:37  1155.499  6(0)  18,576(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001086/2021  174037,767  16.08.2021 08:50:42  1154.862  9(0)  27,864(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001095/2021  174037,767  16.08.2021 08:50:45  1154.479  13(0)  40,248(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001003/2021  174037,767  16.08.2021 08:50:47  1154.227  14(0)  43,344(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001081/2021  174037,767  16.08.2021 08:50:51  1153.714  15(0)  46,44(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001041/2021  174037,767  16.08.2021 08:50:51  1153.699  16(0)  49,536(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001088/2021  174037,767  16.08.2021 08:51:11  1151.173  17(0)  52,632(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001074/2021  174037,767  16.08.2021 08:51:12  1151.043  18(0)  55,728(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001068/2021  174037,767  16.08.2021 08:52:48  1138.991  22(0)  68,111(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001025/2021  174037,767  16.08.2021 08:52:48  1138.976  23(0)  71,207(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001120/2021  174037,767  16.08.2021 08:52:50  1138.745  24(0)  74,303(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001011/2021  174037,767  16.08.2021 08:53:31  1133.671  28(0)  86,687(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001128/2021  174037,767  16.08.2021 08:54:47  1124.398  30(0)  92,879(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001092/2021  174037,767  16.08.2021 08:54:47  1124.384  31(0)  95,975(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001015/2021  174037,767  16.08.2021 08:54:48  1124.275  32(0)  99,071(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001109/2021  174037,767  16.08.2021 08:54:49  1124.152  33(0)  102,167(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001010/2021  174037,767  16.08.2021 08:54:52  1123.789  34(0)  105,263(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001002/2021  174037,767  16.08.2021 08:54:54  1123.549  35(0)  108,359(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001047/2021  174037,767  16.08.2021 08:55:21  1120.295  38(0)  117,647(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001072/2021  174037,767  16.08.2021 08:55:22  1120.172  39(0)  120,743(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001069/2021  174037,767  16.08.2021 08:55:29  1119.336  40(0)  123,839(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001075/2021  174037,767  16.08.2021 08:55:35  1118.617  41(0)  126,935(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001144/2021  174037,767  16.08.2021 08:55:47  1117.181  42(0)  130,031(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001007/2021  174037,767  16.08.2021 08:57:29  1105.121  45(0)  139,319(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001085/2021  174037,767  16.08.2021 08:57:30  1105.002  46(0)  142,415(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001045/2021  174037,767  16.08.2021 08:59:04  1094.116  58(0)  179,567(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BG001089/2021  174037,767  16.08.2021 08:59:50  1088.873  61(0)  188,854(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BG001074/2021  265400,304  23.08.2021 10:18:00  1164.036  6(0)  28,302(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BG001050/2021  265400,304  23.08.2021 10:20:51  1149.666  15(0)  70,755(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BG001017/2021  265400,304  23.08.2021 10:22:04  1143.637  18(0)  84,906(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BG001097/2021  265400,304  23.08.2021 10:22:15  1142.735  19(0)  89,623(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BG001048/2021  265400,304  23.08.2021 10:22:16  1142.652  20(0)  94,34(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BG001115/2021  265400,304  23.08.2021 10:22:17  1142.573  21(0)  99,057(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BG001081/2021  265400,304  23.08.2021 10:25:55  1124.973  27(0)  127,358(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BG001018/2021  265400,304  23.08.2021 10:27:34  1117.160  32(0)  150,943(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BG001089/2021  265400,304  23.08.2021 10:28:21  1113.490  34(0)  160,377(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BG001003/2021  265400,304  23.08.2021 10:28:38  1112.169  35(0)  165,094(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BG001076/2021  265400,304  23.08.2021 10:28:44  1111.703  37(0)  174,528(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BG001109/2021  337191,596  30.08.2021 13:02:16  1115.542  5(0)  22,936(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BG001010/2021  337191,596  30.08.2021 13:11:38  1082.015  17(0)  77,982(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BG001094/2021  337191,596  30.08.2021 13:11:39  1081.956  18(0)  82,569(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BG001089/2021  337191,596  30.08.2021 13:12:07  1080.337  19(0)  87,156(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BG001160/2021  337191,596  30.08.2021 13:15:56  1067.288  20(0)  91,743(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BG001005/2021  337191,596  30.08.2021 13:18:57  1057.193  22(0)  100,917(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BG001086/2021  337191,596  30.08.2021 13:18:58  1057.136  23(0)  105,505(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BG001014/2021  337191,596  30.08.2021 13:30:44  1019.528  29(0)  133,028(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BG001050/2021  337191,596  30.08.2021 13:33:15  1011.828  31(0)  142,202(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BG001008/2021  337191,596  30.08.2021 13:33:16  1011.776  32(0)  146,789(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BG001115/2021  337191,596  30.08.2021 13:33:21  1011.524  33(0)  151,376(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)