БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Общо Класиране

Клубно Класиране

Класиране по FCI
Списък от състезания

No Коефициент Номер Година Пол Име
46,16  BG54385/2020  2021  Мъжки  ИЛКО 
76,485  BG53050/2020  2021  Мъжки  Георги Кондев 
87,797  BG28952/2020  2021  Мъжки  ИЛКО 
110,48  BG54440/2020  2021  Мъжки  Симеон Михов 
115,988  BG006154/2020  2021  Мъжки  Желязко К. Николов 
130,174  BG53061/2020  2021  Мъжки  Георги Кондев 
150,371  BG54610/2020  2021  Мъжки  ИЛКО 
174,513  BG54416/2020  2021  Мъжки  Симеон Михов 
178,268  BG65033/2020  2021  Мъжки  Георги Дончев 
10  178,79  BG0013243/2020  2021  Мъжки  TEAM ANDREEVSKI 
11  184,034  BG013957/2020  2021  Мъжки  Валентин Н. Милев 
12  190,715  BG009688/2020  2021  Мъжки  Васко и Боян Томанови 
13  194,191  BG54891/2020  2021  Мъжки  Отбор РАДОМИР 
14  199,713  BG50098/2020  2021  Мъжки  Отбор РАДОМИР 
15  206,562  BG009255/2020  2021  Мъжки  Венцислав Василев 
16  208,252  BG27755/2020  2021  Мъжки  Mark Newport 
17  210,834  BG26028/2020  2021  Мъжки  Росен Ив. Русев 
18  212,408  BG013979/2020  2021  Мъжки  Валентин Н. Милев 
19  217,041  BG27609/2020  2021  Мъжки  Mark Newport 
20  222,543  BG009694/2020  2021  Мъжки  Васко и Боян Томанови 
21  226,395  BG021910/2020  2021  Мъжки  Валентин Н. Милев 
22  229,039  BG50285/2020  2021  Мъжки  Георги Дончев 
23  242,159  BG013969/2020  2021  Мъжки  Валентин Н. Милев 
24  242,801  BG27651/2020  2021  Мъжки  Mark Newport 
25  248,98  BG53052/2020  2021  Мъжки  Георги Кондев 
26  252,115  BG006137/2020  2021  Мъжки  Желязко К. Николов 
27  263,988  BG006180/2020  2021  Мъжки  Желязко К. Николов 
28  277,126  BG009259/2020  2021  Мъжки  Росен Тодоров 
29  278,938  BG006956/2020  2021  Мъжки  Георги Дим. Върбанов 
30  280,113  BG54014/2020  2021  Мъжки  SG DV  
31  290,219  BG53216/2020  2021  Мъжки  Димитър Ангелов 
32  291,232  BG009640/2020  2021  Мъжки  Васко и Боян Томанови 
33  291,398  BG0019310/2020  2021  Мъжки  TEAM ANDREEVSKI 
34  300,614  BG54467/2020  2021  Мъжки  Симеон Михов 
35  307,946  BG006184/2020  2021  Мъжки  Желязко К. Николов 
36  309,616  BG0019880/2020  2021  Мъжки  TEAM ANDREEVSKI 
37  313,447  BG54461/2020  2021  Мъжки  Симеон Михов 
38  320,244  BG0019364/2020  2021  Мъжки  TEAM ANDREEVSKI 
39  322,039  BG06239/2020  2021  Мъжки  Спиро и Петя 
40  323,432  BG019758/2020  2021  Мъжки  Благовест Личев 
41  331,986  BG54417/2020  2021  Мъжки  Симеон Михов 
42  348,036  BG27682/2020  2021  Мъжки  Mark Newport 
43  356,477  BG27693/2020  2021  Мъжки  Mark Newport 
44  359,954  BG021931/2020  2021  Мъжки  Валентин Н. Милев 
45  365,738  BG49924/2020  2021  Мъжки  Спартак Игнатов 
46  366,179  BG53049/2020  2021  Мъжки  Даниел Стаменов 
47  367,636  BG006149/2020  2021  Мъжки  Желязко К. Николов 
48  370,187  BG009036/2020  2021  Мъжки  Отбор РАДОМИР 
49  387,683  BG46111/2020  2021  Мъжки  Димитър Ганчовски 
50  389,648  BG53053/2020  2021  Мъжки  Георги Кондев 
51  391,008  BG45577/2020  2021  Мъжки  Свилен Станчев 
52  391,417  BG009645/2020  2021  Мъжки  Васко и Боян Томанови 
53  399,464  BG009974/2020  2021  Мъжки  Георги Кондев 
54  404,844  BG49959/2020  2021  Мъжки  Спартак Игнатов 
55  408,93  BG49926/2020  2021  Мъжки  Спартак Игнатов 
56  415,97  BG006484/2020  2021  Мъжки  Пламен Иванов Коцев 
57  417,862  BG54471/2020  2021  Мъжки  Симеон Михов 
58  430,101  BG53003/2020  2021  Мъжки  Георги Кондев 
59  443,8  BG50095/2020  2021  Мъжки  Отбор РАДОМИР 
60  456,685  BG27910/2020  2021  Мъжки  Stefan & Denislav Radevi 2 
61  460,946  BG000646/2020  2021  Мъжки  Валентин Костов 
62  470,124  BG54454/2020  2021  Мъжки  Симеон Михов 
63  473,848  BG009929/2020  2021  Мъжки  Даниел Стаменов 
64  484,199  BG0021232/2020  2021  Мъжки  TEAM ANDREEVSKI 
65  498,625  BG019179/2020  2021  Мъжки  Aсен Беновски 2 
66  548,306  BG021983/2020  2021  Мъжки  Валентин Н. Милев 
67  558,983  BG06233/2020  2021  Мъжки  Спиро и Петя 
68  589,423  BG009921/2020  2021  Мъжки  Даниел Стаменов 
69  593,976  BG53178/2020  2021  Мъжки  Петър Петров 
70  616,739  BG45720/2020  2021  Мъжки  Лазар Лазаров - София 
71  722,766  BG011985/2020  2021  Мъжки  Янко Иванов