БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Новини

ПОКАНА за общо събрание на БФСГ

12 Декември 2019 г.

article_image

Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация спортни гълъби” – Варна, на осн. чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 25.01.2020г. в 10.00 часа на адрес: гр.Сливен, ул.”Асеновско дефиле”, №1, при следния дневен ред:

 

1. Приемане на нови членове;

2. Изслушване и приемане на доклада и отчета за дейността на УС за изминалия период от предходното общо събрание;

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет;

4. Промяна на състава на членовете на управителния съвет;

5. Приемане на основни насоки и програми за развитие на сдружението през 2020г.;

6. Приемане на бюджет за дейността на сдружението за 2020г.

 

При липса на кворум на осн. чл.27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой членове.

 

Общото Събрание на БФСГ ще се проведе под надслов - "Ден на отворените врати". Всички заинтересовани гълъбовъди включително и не членове на БФСГ могат да присъстват на заседанията .