БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Спортист
Гълъбовъди Диян Петров Костадинов
Ширина/Дължина 43:42:04.8 /28:01:40.7

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
ПОПОВО  BG74962  24.05.2020 06:30:00  1325.894  2(2)  4,762(4,762)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG04753  24.05.2020 06:30:00  1324.775  3(3)  7,143(7,143)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG79111  24.05.2020 06:30:00  1291.368  14(14)  33,333(33,333)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG73797  24.05.2020 06:30:00  1273.385  22(22)  52,381(52,381)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG04770  24.05.2020 06:30:00  1262.460  27(27)  64,286(64,286)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG50149  24.05.2020 06:30:00  1262.298  28(28)  66,667(66,667)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG50138  24.05.2020 06:30:00  1261.953  29(29)  69,048(69,048)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG53969  24.05.2020 06:30:00  1261.790  30(30)  71,429(71,429)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG73793  24.05.2020 06:30:00  1259.594  31(31)  73,81(73,81)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG50141  24.05.2020 06:30:00  1257.576  33(33)  78,571(78,571)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG79168  24.05.2020 06:30:00  1251.232  38(38)  90,476(90,476)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG79108  24.05.2020 06:30:00  1222.806  48(48)  114,286(114,286)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG04861  24.05.2020 06:30:00  1220.743  50(50)  119,048(119,048)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG79101  24.05.2020 06:30:00  1216.647  53(53)  126,19(126,19)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG53994  24.05.2020 06:30:00  1216.336  54(54)  128,571(128,571)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG53977  24.05.2020 06:30:00  1208.993  57(57)  135,714(135,714)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG74961  24.05.2020 06:30:00  1175.802  69(69)  164,286(164,286)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG53409  24.05.2020 06:30:00  1173.745  72(72)  171,429(171,429)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 
ПОПОВО  BG59836  24.05.2020 06:30:00  1173.166  73(73)  173,81(173,81)  157008,354  9(9)  420(420)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG74963  Женски  289,762  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG79168  Мъжки  378,099  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG04866  Женски  418,565  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG74962  Мъжки  452,785  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG74963  Женски  19  289,762  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG79168  Мъжки  31  378,099  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG04866  Женски  38  418,565  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG74962  Мъжки  38  452,785  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG04866  Женски  429,203  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG50137  Мъжки  808,64  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG04866  Женски  11  429,203  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG50137  Мъжки  46  808,64  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79110  Женски  166,859  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG74963  Женски  236,867  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04866  Женски  279,502  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04861  Женски  368,46  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79168  Мъжки  378,099  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04778  Женски  383,799  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04770  Мъжки  433,859  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG74962  Мъжки  452,785  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79110  Женски  166,859  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG74963  Женски  19  236,867  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04866  Женски  25  279,502  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04861  Женски  48  368,46  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79168  Мъжки  50  378,099  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04778  Женски  52  383,799  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04770  Мъжки  58  433,859  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG74962  Мъжки  59  452,785  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      217,935  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      217,935  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      253,646  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      253,646  2019  Многогодишни  Една година  Национално