БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди ИЛКО
Ширина/Дължина 42:28:29.16/23:03:57.09

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05750  Мъжки  200,554  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG19322  Мъжки  218,739  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05689  Женски  243,479  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05629  Женски  302,254  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05616  Мъжки  12  311,866  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53263  Мъжки  323,813  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05624  Женски  11  332,952  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05648  Женски  13  345,115  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05682  Женски  15  383,025  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05673  Мъжки  16  429,601  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05612  Женски  17  437,333  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49731  Мъжки  463,279  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG19354  Женски  12  498,276  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG19322  Мъжки  598,184  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG19354  Женски  612,887  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05649  Мъжки  23  657,928  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53263  Мъжки  760,249  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05750  Мъжки  200,554  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG19322  Мъжки  16  218,739  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05689  Женски  14  243,479  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05629  Женски  22  302,254  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05616  Мъжки  24  311,866  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53263  Мъжки  32  323,813  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05624  Женски  26  332,952  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05648  Женски  28  345,115  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05682  Женски  36  383,025  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05673  Мъжки  35  429,601  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05612  Женски  40  437,333  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49731  Мъжки  46  463,279  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG19354  Женски  69  498,276  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG19322  Мъжки  598,184  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG19354  Женски  16  612,887  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05649  Мъжки  53  657,928  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53263  Мъжки  18  760,249  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05689  Женски  154,142  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05750  Мъжки  175,623  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG19322  Мъжки  201,029  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05682  Женски  211,28  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05629  Женски  232,989  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05648  Женски  11  261,542  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05624  Женски  13  310,791  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05612  Женски  14  331,038  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53263  Мъжки  381,501  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG19322  Мъжки  469,426  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05649  Мъжки  14  477,6  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05689  Женски  154,142  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05750  Мъжки  175,623  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG19322  Мъжки  13  201,029  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05682  Женски  10  211,28  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05629  Женски  12  232,989  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05648  Женски  15  261,542  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05624  Женски  21  310,791  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05612  Женски  27  331,038  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53263  Мъжки  39  381,501  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG19322  Мъжки  13  469,426  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05649  Мъжки  35  477,6  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG19322  Мъжки  668,749  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG19322  Мъжки  11  668,749  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05750  Мъжки  200,554  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05689  Женски  243,479  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05629  Женски  302,254  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05616  Мъжки  12  311,866  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05624  Женски  11  332,952  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05648  Женски  13  345,115  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05682  Женски  15  383,025  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05673  Мъжки  16  429,601  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05612  Женски  18  437,333  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05649  Мъжки  23  657,928  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05750  Мъжки  14  200,554  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05689  Женски  22  243,479  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05629  Женски  32  302,254  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05616  Мъжки  40  311,866  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05624  Женски  38  332,952  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05648  Женски  40  345,115  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05682  Женски  51  383,025  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05673  Мъжки  56  429,601  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05612  Женски  59  437,333  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG05649  Мъжки  85  657,928  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      271,814  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      271,814  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      343,393  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      11  343,393  2019  Многогодишни  Една година  Национално